Díjazottjaink

2022. június 25.

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola szenátusa 2022. május 19. napján négy új díjat alapított, amelyekkel a főiskola partnereinek, oktatóinak, munkatársainak és hallgatóinak a kiemelkedő tevékenységét ismeri el. Kovács Gusztáv rektor az akadémiai évet záró szentmisét követően adta át a díjakat.
Az alábbiakban az elhangzott laudációkat olvashatják.

Koppenbachi Vilmos-díj

A Koppenbachi Vilmos-díjat a rektor javaslatára a Szenátus azoknak a hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személyeknek adományozza, akik partneri tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a főiskola egyházi, oktatási, tudományos és társadalmi céljainak eléréséhez.

A Pécsi Tudományegyetem a főiskola újraalapítása óta kiemelkedő partnere intézményünknek tudományos, oktatási és kulturális téren egyaránt. A két felsőoktatási intézmény együttműködése évek óta lehetőséget nyújt hallgatóinknak, hogy a hitéleti képzés mellett, bölcsész, természettudományos, illetve művészeti területen folytassanak tanulmányokat. Szintén jelentős az együttműködés a szociális és az egészségtudományok területén, amelynek szép példái a közösen szervezett konferenciák és nyári egyetemek.

A szoros és gyümölcsöző kapcsolat kialakításában kulcsszerepet játszott Miseta Attila rektor és Lengvárszky Attila rektori kabinetvezető, akik nagy nyitottsággal és kitartással építették és gondozták az együttműködés útjait.

Év oktatója díj

A Főiskola rektora Év oktatója díjat adományoz azoknak a főiskolai oktatóknak, akik kiemelkedő oktatói munkát végeznek és jelentős eredményeket érnek el a tehetséggondozás területén.

Dr. Kvanduk Frigyes a főiskola újraalapítása óta oktatója intézményünknek. Lényegre törő kérdéseivel és világos meglátásaival teológusok generációit vezette be a filozófiai gondolkodás alapjaiba. A transzcendentális módszer művelőjeként a filozófiai kérdésfeltevésnek e sajátos módját mélyítette el oktatói munkája során. A hallgatók gondolataira nyitott, értő és finom kritikával átszőtt habitusa nemcsak oktató, hanem nevelő módon formálja immár három évtizede a főiskola növendékeit. Óráira egyszerre jellemző a gondolkodás szigora és a mindennapi valóságot elfogadó felszabadultság. Nem véletlenül hívják tanítványai egyszerűen Frici bácsinak. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Ralph Waldo Emerson mondása, mely szerint „Platón a bölcselet s a bölcselet Platón” a mi főiskolánkon így hangzik: Nálunk „Frici bácsi a bölcselet, s a bölcselet Frici bácsi.”

Év kutatója díj

A Főiskola rektora Év kutatója díjat adományoz azoknak a főiskolai oktatóknak, akik kiemelkedő kutatói és publikációs munkát végeznek, valamint tudományterületükön jelentős eredményeket érnek el a.

Dr. Ragadics Tamás, aki 2004 óta oktatója a főiskolának, a vidékszociológia és a faluszociológia, vallásszociológia elismert művelője, az Ormánság és a kistelepülések társadalmi szerkezetének kutatója. Kutatási eredményei nem választhatók el oktatói munkájától. Az általa szervezett terepgyakorlatok, kutatói táborok és nyári egyetemek egyszerre ismertetik meg a hallgatókat a szociológia módszertanával és szolgálják a tudományos ismeretek bővítését. Ormánsággal kapcsolatos előadásaival sokat tett a régió sajátos helyzetének magyarországi és határon túli megismertetéséért. Az elmúlt akadémiai évben összesen 6 tanulmányt publikált a témában neves hazai és külföldi folyóiratokban.

Főiskolai közösségért díj

A rektor Főiskolai közösségért díjat adományoz évente egy hallgatónak a főiskolai közösségi élet területén végzett tevékenysége elismeréseképpen.

Szakmári Eszter főiskolánk végzős hallgatója 2017-ben kezdte meg tanulmányait. A hallgatói közösséget a hallgatói önkormányzat elnökeként, majd a kollégium hallgatói képviselőjeként segítette. 2022 februárjától a Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészséget vezető csoport tagja. Hallgatóként aktívan részt vett a lelkigyakorlatok, fesztiválok, önkéntes programok és fesztiválok szervezésében is. Az őt díjra jelölő hallgatótársai kiemelték szolgálatkészségét, szervezői képességeit és a főiskola közössége iránti elkötelezettségét.

Elismerő oklevél

A rektor saját hatáskörben Elismerő Oklevelet adományozhat a Főiskola alkalmazottai számára, a főiskolai oktatás és kutatás háttérfeladatainak ellátása érdekében végzett kiemelkedő munkájuk elismeréséül.

Szücs Petra tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán végezte. Már végzős hallgatóként is a hallgatók tanulmányi adminisztrációját segítette, majd tanulmányi ügyintézőként és tanulmányi osztályvezetőként dolgozott. 2017-ben a főiskola új rektora bízta meg a főtitkári feladatok ellátásával. Nagy szerepe volt az intézmény szervezeti működésének reformjában, a szabályzatok megújításában, a sikeres akkreditáció előkészítésében, valamint a minőségbiztosítási rendszer kiépítésében. Kollégái és a főiskola hallgatói egyaránt számíthatnak segítőkészségére, problémamegoldó képességére, újító gondolataira és lelkes munkavégzésére.