Díjazottjaink

2023. június 23.

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola évzáró szentmiséjét követően adta át Kovács Gusztáv rektor az intézmény partnereinek, oktatóinak, munkatársainak és hallgatóinak kiemelkedő tevékenységét elismerő díjakat.

Az alábbiakban az elhangzott laudációkat olvashatják.

Koppenbachi Vilmos-díj

A Koppenbachi Vilmos-díjat a rektor javaslatára a Szenátus azoknak a hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személyeknek adományozza, akik partneri tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a főiskola egyházi, oktatási, tudományos és társadalmi céljainak eléréséhez.

A második vatikáni zsinat Gaudium et spes kezdetű dokumentuma következőképpen fogalmaz: a politikai közösség és az Egyház ugyanazoknak az embereknek a személyes és társadalmi hivatását szolgálja, bár más-más címen. Annál gyümölcsözőbb lesz szolgálatuk mindenki javára, minél egészségesebben együttműködnek a helyek és korok körülményei szerint. A Koppenbachi Vilmos-díjat 2023. évi díjazottai, Dr. Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár és Hegyi László főtanácsadó, munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a magyar állam és az egyházi felsőoktatás közötti gyümölcsöző együttműködés kialakításához, valamint azon strukturális feltételek megteremtéséhez, melyek főiskolánk hosszútávú és kiszámítható működését biztosítják. 

Év oktatója díj

A Főiskola rektora Év oktatója díjat adományoz azoknak a főiskolai oktatóknak, akik kiemelkedő oktatói munkát végeznek és jelentős eredményeket érnek el a tehetséggondozás területén.

Dr. Nyúl Viktor 2008 óta a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola oktatója. Tanulmányait a pannonhalmi Bencés Gimnáziumban, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, majd a Római Gergely Pápai Egyetemen végezte. 2008-ban biblikus szaklicenciátust, 2015-ben pedig doktori fokozatot szerzett. Pappá 2006. augusztus 15. napján szentelték. Teológiai kutatói munkája középpontjában Péter apostol újszövetségi alakja áll.

Oktatóként arra törekszik, hogy megszerettesse hallgatóival a Szentírás olvasását és bevezesse őket az újszövetségi iratok tudományos igényű értelmezésébe. Az előadásokon kívül is előszeretettel alkalmazza a lectio divina evangélium-értelmezés módszerét. Közvetlen és mély hittől átitatott stílusával személyes példát mutat a teológusok és hittanárok jövendő generációinak. Ahogy önéletrajzában fogalmaz, munkáját mint Jézus Krisztus papja, tanítványa és barátja, a megtestesült Ige és az emberek szolgálataként iparkodik végezni. the module Advanced settings.

Év kutatója díj

A Főiskola rektora Év kutatója díjat adományoz azoknak a főiskolai oktatóknak, akik kiemelkedő kutatói és publikációs munkát végeznek, valamint tudományterületükön jelentős eredményeket érnek el a.

Dr. Lukács Ottilia a szentírástudomány nemzetközileg elismert művelője, a sabbath fogalmának jelentős kutatója. Tanulmányait a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen és a Leuveni Katolikus Egyetemen végezte, ahol doktori fokozatot szerzett katolikus teológiából. 2018 óta oktatója intézményünknek. Előadásait a szentírás átütő szeretete, a szakmai igényesség és a bibliai nyelvek művelése iránti elkötelezettség jellemzi.

A főiskola hallgatói mellett a Pécsi Tudományegyetemről és az akadémiai világon kívülről is rengeteg érdeklődő látogatja óráit. Főiskolánk mellett az elmúlt években a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen és a Yale Egyetemen is több ízben adott elő.

Több nemzetközi szakmai szervezet, köztük az Európai Katolikus Teológiai Társaság vezetőségi tagja. 2023-ban első nőként habilitált a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teológiai Karán.  Az elmúlt akadémiai évben több magyar és angol nyelvű tanulmányt jegyzett, héber nyelvtankönyve a közeljövőben jelenik meg.

Főiskolai közösségért díj

A rektor Főiskolai közösségért díjat adományoz évente egy hallgatónak a főiskolai közösségi élet területén végzett tevékenysége elismeréseképpen. A díjra 2023-ban összesen 11 hallgató kapott jelölést.

Németh Zsófia középiskolai tanulmányait a Nagykanizsai Piarista Gimnáziumban végezte. 2018 óta főiskolánk hallgatója. Kezdetektől fogva aktív szerepet vállalt az intézmény életében, elsősorban a hallgatói élet szervezésében, legyen szó lelkigyakorlatról, zarándoklatról vagy ifjúsági bálról.

2022 februárja óta aktív tagja az főiskolánkon működő Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészséget vezető csoportnak. Ötleteivel és kiváló szervező munkájával járult hozzá olyan rendezvények megszervezéséhez, mint a 153 Fesztivál, vagy az augusztusban megrendezésre kerülő KILÁTÓ gólyatábor. Az őt díjra jelölő hallgatótársai kiemelték lelkesedését, irántuk tanúsított segítőkészségét, mosolygós természetét.

Elismerő oklevél 

A rektor saját hatáskörben Elismerő Oklevelet adományozhat a Főiskola alkalmazottai számára, a főiskolai oktatás és kutatás háttérfeladatainak ellátása érdekében végzett kiemelkedő munkájuk elismeréséül.

Tóthné Csikós Virág 2017 óta a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola munkatársa. Gazdasági vezetőként rengeteget tett intézményünk kiegyensúlyozott gazdasági működésének a megteremtéséért. Szaktudásával és célratörő ötleteivel jelentős mértékben hozzájárult az elmúlt évek fejlesztéseinek megvalósulásához. Munkáját a szakmai hozzáértés, a gyorsaság, az igényesség és a segítőkészség egyaránt jellemzi, melyre a főiskola munkatársai és hallgatói egyaránt számíthatnak. 

Elismerő oklevél 

A rektor saját hatáskörben Elismerő Oklevelet adományozhat a Főiskola alkalmazottai számára, a főiskolai oktatás és kutatás háttérfeladatainak ellátása érdekében végzett kiemelkedő munkájuk elismeréséül.

Élő Kincső 2018 óta munkatársa intézményünknek, de főiskolánkhoz fűződő kapcsolata régebbre nyúlik vissza. 2013-ban kezdte meg hittanár-nevelőtanár szakos hallgatóként végezte tanulmányait és 2018-ban diplomát szerzett. Hallgatóként szerzett tapasztalatait a főiskola munkatársaként is kamatoztatja. Fontos szerepe volt a főiskola rendezvény kínálatának megújításában, a hallgatói programok fejlesztésében, az épületek esztétikai megújulásában, és az intézmény középiskolásokkal kiépített kapcsolatainak megerősítésében. Segítségére számíthatnak a hallgatók, a munkatársak és az oktatók egyaránt, legyen szó dizájnról, eszközök gazdaságos beszerzéséről, programszervezésről vagy akár csak egy jó szóról.