Búcsúzunk Dr. Gesztesy András atyától

2018. október 24.

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva és a feltámadás reményében tudatjuk, hogy kollégánkat, Dr. Gesztesy Andrást 2018. október 22. napján, életének 71. évében az Úr magához szólította.

Dr. Gesztesy András több mint 15 éven keresztül a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola meghatározó tanára volt. Aktívan részt vett a főiskola rendszerváltás utáni újraindításában. Papok, teológusok és hittanárok generációit vezette be a teológia művelésébe, az európai és a magyar kultúra ismeretébe. Fundamentális és pasztorálteológiai kurzusain a hallgatók elsajátíthatták a II. Vatikáni Zsinat szellemiségét, valamint a korszerű és az egyházi hagyomány gyökereiből táplálkozó gondolkodást. Kritikus kérdéseivel, éles megjegyzéseivel és a lényegeset felfedő humorával tanított a hitből fakadó bátor gondolkodásra. Lenyűgöző irodalmi és történelmi műveltségét a közös színházlátogatások és kirándulások során is megtapasztalhatták hallgatói. Életének utolsó percéig szenvedélyesen művelte a teológiát és tette fel azokat a kérdéseket, melyekre reméljük, hogy Teremtőjéhez megtérve már választ talált.