BESZÁMOLÓ A PRÁGAI NEMZETKÖZI LITURGIKUS KONFERENCIÁRÓL

2021. december 1.

2021. november 10 és 11 között a prágai Károly Egyetem Katolikus Teológiai Fakultásán nemzetközi liturgikus konferenciát rendeztek La vita liturgica nell’Europa Centrale, Convegno Liturgico Internazionale címmel.

A konferenciát a nevezett teológiai intézet liturgika-professzora Radek Tichý szervezte a fakultás munkatársainak segítségével. Tichý professzor a római Pápai Liturgikus Intézetben szerzett liturgikából szaklicenciátust és doktori fokozatot. E konferenciára olyan előadókat keresett és hívott meg a közép-európai térségből, akik egyfelől „iskolatársai” voltak a nevezett római intézetben, vagyis akik maguk is ott szereztek liturgikus végzettséget, másrészt hazájukban mind a liturgia-oktatás mind a helyi liturgikus élet aktív szervezői, alakítói.

A meghívott előadók tekintetében a konferencia akaratlanul is amolyan „V4 liturgikus konferenciának” indult, mivel e térség egyetemi liturgika-professzorai kaptak rá meghívást:

  • Łukasz Celiński, Akademia Teologiczna, Varsó, Lengyelország;
  • Kajtár Edvárd, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, Magyarország;
  • Andrej Krivda, Katolícka Univerzita, Košice, Szlovákia;
  • Radek Tichý, Univerzita Karlova, Prága, Csehország.

A konferenciára időközben bejelentkezett Neil Xavier O’Donoghue, az írországi Pontifical University of Maynooth – St. Patrick’s College liturgika-professzora is, így vele együtt öt előadó készült fel a szervező Tichý professzor által megjelölt három témában. A konferencián való részvételre a Károly Egyetem minden hallgatója meghívást kapott, viszont, sajnálatos módon (talán a koronavírus okozta helyzet miatt) az előadásokra nem jött el senki az egyetemisták közül. A konferencia hivatalos megnyitásakor ezért arra a módszertani döntésre jutott a jelenlévő előadói csapat, hogy tudományos kerekasztalbeszélgetéssé alakítják a konferenciát: az előzetesen kijelölt három témából mindenki megtartja az előadását, amelyek viszont így már nem informatív jellegűek lesznek a remélt egyetemi hallgatóság gazdagítására, hanem mintegy felvezetői az előadók közötti elmélyült szakmai vitának, együtt gondolkodásnak.

November 10-én, szerdán délután16 órakor kezdődött az első sessio, ahol az öt előadó Ferenc pápa két ez évben írt motu propriojának (Spiritus Domini, Traditionis Custodes) helyi egyházi recepcióját mutatta be. Az első (Spiritus Domini) a laikusok, különösen is a nők liturgikus szolgálatokba való bevonását szorgalmazza, míg a második (Traditionis Custodes – időben ezt írta meg előbb a pápa) a római liturgia rendkívüli formája szerinti liturgikus cselekmények végzéséhez tartalmaz új szabályokat. E sessio előadásai és vitái este 20 óra körül értek végett. A napot egy közös latin nyelvű szentmise majd vidám hangulatú, elmélyült szakmai beszélgetésekkel megfűszerezett hagyományos cseh ételekből és italokból álló vacsora zárta.

Másnap, november 11-én a közös angol nyelvű szentmisét követően, a 10 órától délig tartott második sessioban az előadók a II. Vatikáni Zsinatot követően megjelent új liturgikus könyvek nemzeti nyelvekre való lefordításának helyi történetét, kihívásait és aktuális feladatait mutatták be. E sessio során az előadók a téma feldolgozását a Szentségi Fegyelmi és Istentiszteleti Kongregáció Liturgiam Authenticam kezdetű instrukciója (1997) és Ferenc pápa Magnum Principium kezdetű motu proprioja (2017) által meghatározott elvek mentén végezték el.

A konferencia 12.15-kor ért véget. Az elmélyült szakmai beszélgetések örömén felbuzdulva az előadók elhatározták, hogy lesz folytatása az elkövetkező években e jól sikerült szakmai fórumnak.

Dr. Kajtár Edvárd