Az Apostoli Szentszék belülről

2023. május 28.

Az Európai Katolikus Teológiai Társaság (European Society for Catholic Theology, rövidítve: ESCT) kétévente szervez találkozót a Római Kúria hivatalaival. A látogatás célja, hogy közvetlen betekintést nyerjenek a szentszéki szervek működésébe és közösen vitassák meg a társaságot és a helyi közösségeket érintő aktuális kérdéseket. Az idei találkozón Kovács Gusztáv, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rektora és az ESCT alelnöke, valamint Lukács Ottilia docens, az ESCT kuratóriumának tagja is részt vett.

A látogatásra 2023. április 23-26. között került, melyen Magyarország mellett nyolc másik európai nemzet képviseltette magát. A három nap során a csoport összesen nyolc kongregációt és pápai tanácsot látogatott meg, köztük a Tanulmányi Intézetek Katolikus Nevelésügyi Kongregációját (AVEPRO), a Hittani Kongregációt, a Kultúra Pápai Tanácsát, Latin-Amerika Pápai Bizottságot, a Keresztény Egység Elősegítésének Pápai Tanácsát, a Keleti Egyházak Kongregációját, az Új Evangélizáció Pápai Tanácsát és a Püspöki Kongregációt látogatta meg. 

A megbeszélések során kiemelt helyet kapott a szinodalitás kérdése, de szintén nagy hangsúllyal jelentek meg a felsőoktatást, teológiai képzést, az evangelizációt, az ökumenét, a keleti egyházakkal történő párbeszédet, a népek közötti békét, valamint a korszerű pasztorációt érintő kihívások.

A beszélgetések rendszeresen visszatérő témája volt a szinodális egyház. A különböző csoportok, helyi közösségek hangjának meghallása, felerősítése és egyházba történő integrálása feladatot jelent a mai teológia számára is, mely hangsúlyt kell kapjon a nevelés és a teológiai képzés során is.

A látogatások során a társaság elnöke, Margit Eckholt, ismertette a ESCT munkásságát, céljait és közös eseményeit. A látogatások végén pedig Kovács Gusztáv alelnök nyújtotta át a meghívót az Európai Katolikus Teológiai Társaság 2023. augusztus 30. és szeptember 2. napja között megrendezésre kerülő kongresszusára, melynek a Pécsi Egyházmegye ad otthont. A látogatás utolsó és egyben legkiemelkedőbb programja a szerdai nyilvános pápai audiencián, ahol rövid találkozóra került sor Ferenc Pápával.