Álláshirdetés

2019. április 16.

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Szent Mária Magdolna Gyakorló Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola a következő tantárgyak tanítására keres szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusokat:

Technika (7. osztályban heti 1 óra)
Földrajz (7. osztályban heti 1 óra és 8. osztályban
heti 2 óra)
Ének – Zene (5., 6., 7., és 8. osztályban heti 1 – 1
óra)

A jogviszony időtartama: Határozott idejű 2019.04.29-től 2019.06.30 –ig tartó jogviszony, melyet az elvárásoknak megfelelő munkaviszony esetén meghosszabbítunk a következő tanévre/tanévekre.

Foglalkoztatás jellege: Óraadó

A munkavégzés helye: Abaliget, PPHF Szent Mária Magdolna Gyakorló Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szaktanári, valamint a munkakörrel kapcsolatos tervezési, szervezési, adminisztrációs és egyéb feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak és az aktuális tantárgyfelosztás szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételei:

  • Főiskola, Nkt. 3. számú melléklete szerinti végzettség
  • Cselekvőképesség
  • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz
  • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 9.

Sikertelen pályázat esetén a pályázat minden hónap 9. napjáig benyújtható.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ádámcsók Eszter nyújt, a 06-72/498-724 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: 7678 Abaliget, Kossuth utca 82-84.
Elektronikus úton: iskola.abaliget@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 23.

Sikertelen pályázat esetén, minden hónap 23. napja

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Helyben szokásos módon

A publikálási időpontja: 2019. március 25.