Aki hitt az élő Istenben – Keresztes Pali bácsira emlékezünk

2021. október 13.

Aki még nem forgolódott álmatlanul éjszakánként a hite miatt, nem tudja mi az, igazán hinni az élő Istenben.

Keresztes Pali bácsi Dunaföldváron született 1945. november 12-én. Ötéves volt, amikor édesapja meghalt. Édesanyja sokat dolgozott ezután. Gyermekévei nagy részét, anyai nagyanyjával töltötte, aki hitre, szeretetre és életre nevelte. Akinek egyetlen vágya volt, hogy Pali unokája pap legyen. Ezért mindent megtett. Elmondása szerint nyers természetét, közvetlen stílusát is tőle örökölte. Jó üzleti érzékét és vállalkozó kedvét, tehetségét is nagyanyjától kapta. Sokat jótékonykodott. Kecskeméten érettségizett a piaristáknál, majd megkezdte szemináriumi tanulmányait. 1969-ben szentelte pappá dr.Cserháti József püspök Dunaföldváron, teológiai doktorátusát pedig 1970-ben szerezte meg Pécsett. Gimnazista korában kosárlabdázott, s már akkor nagy érdeklődést mutatott a sport, kiváltképp a futball iránt. Ez egész életét végigkísérte. Mindezt követően több baranyai és tolnai településen is káplánként működött.

1987-től 2003-ig Siklóson vezette a plébániát. Felkarolta a ministránsokat, a teljes szentély visszaállítása neki köszönhető. 2003-tól 2012-ig Pakson volt plébános, majd a szigetvári plébánia vezetője lett, 2017-ig. Ezután, nyugdíjasként Pakson telepedett le, aranymiséjét 2019. június 21-én is az ottani Jézus Szíve-templomban tartotta. Ez volt a 33483. szentmiséje. Minden nap misézett, még betegen is. A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán 1991-től 2006-ig Újszövetséget oktatott. Következetesen szigorú tanár volt, aki arra törekedett, hogy a hallgatók megszeressék, megismerjék a Biblia világát és az hitük, életük meghatározó része legyen, ami segít az Istennel való élő és éltető kapcsolat ápolásában, átadásában, s a tanúságtételben. Szeretett tanítani, szerette a fiatalokat. Amíg egészsége megengedte, a záróvizsga bizottság elnöki feladatát látta el a főiskolán. Több írása, tanulmánya is készült különböző, elsősorban katolikus szellemiségű orgánumok, kiadványok számára, továbbá fordítói és szaklektori munkákat is ellátott. A nyelvek iránti szeretete és érdeklődése végigkísérte életét. Olasz, latin, horvát, német, angol, orosz, görög és román nyelven beszélt. Szerette a különböző kultúrákat és megtisztelte a megfelelő embert a saját nyelvével. Szíve csücske volt Erdély, ahol közel százszor járt; utoljára ősszel. Szerette Izraelt, oda a Biblia bölcsőjéhez, amikor csak tudott vissza járt. Élete utolsó szakaszában, tudatosan felkészült arra, hogy haza térjen Istenhez. A Biblia volt a mindene, a tanítás és prédikálás. Egész életében úgy volt tanár, hogy tanítható maradt.

Főiskolánk hálával és szeretettel gondol Pali bácsira, aki 2021. október 8-án, 75 évesen tért haza a mennyei Atyához.
 
Írta: Kovács Ferenc, hallgató