A kutatás állása

2023. december 22.

2023. december 13. napján Csonta István, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
Egyháztörténet Tanszékének vezetője tartott előadást a második vatikáni zsinat forrásairól
Hol tartunk a II. Vatikáni Zsinat forrásainak megismerésében? címmel.

Az előadó először általánosságban mutatta a kutatás történetét és a fontosabb forráskiadványokat és kommentárokat, majd saját kutatásaiba engedett betekintést, melyet a Leuveni Katolikus
Egyetem archívumában és a Vatikáni Apostoli Levéltárban folytatott. Az előadást élénk párbeszéd követte a zsinat aktualitásáról és további lehetséges forrásokról, melyek a zsinati
atyák személyes gondolkodásába engednek betekintést. A találkozót követően Kovács Gusztáv, a PAB teológiai munkacsoportjának vezetője tartott rövid beszámolót az elmúlt év eseményeiről és a 2024. év terveiről, melynek középpontjában
a szinodalitás és az ökumenizmus áll.