A bölcsesség szolgálatában

2023. szeptember 15.

Trefort Ágoston-díjban részesült Dr. Kvanduk Frigyes, főiskolánk Frici bácsija

2023. szeptember 15. napján a Károlyi–Csekonics-palota báltermében került sor a Magyar Felsőoktatás Napja alkalmából adományozott miniszteri kitüntetések átadására, melyen főiskolánkat Dr. Kvanduk Frigyes és Dr. Kovács Gusztáv rektor képviselték.

Az ünnep alkalmából Dr. Hankó Balázs államtitkártól vehette át Frigyes atya a Trefort Ágoston-díjat, mely a felsőoktatásban végzett munkáért adható egyik legnagyobb hazai elismerés. Szívből gratulálunk Frici bácsinak a díjhoz és kívánjuk, hogy még sok évig vezethesse főiskolánk hallgatóit a bölcselet útjain!

Az alábbiakban a díjhoz kapcsolódó méltatás olvasható:

Dr. Kvanduk Frigyes 1949. június 3. napján született Tolnán. Teológiai tanulmányait a Budapest Hittudományi Akadémián végezte, ahol licencia, majd doktori fokozatot szerzett. 1974. június 23. napján szentelte pappá Dr. Cserháti József megyéspüspök. Lelkipásztori pályája során Pincehelyen, Szekszárdon, Pakson és a pécsi Jézus Szíve Plébánián teljesített szolgálatot. 1989 óta plébános Rácvárosban, mely mellett 2005 óta a Pécs-Jézus Szíve Plébánia vezetését is végzi. Nevéhez köthető a rácvárosi Szent Kereszt felmagasztalása-templom, valamint a pécsiek által Piusz templomnak nevezett Jézus Szíve templom teljeskörű restaurálása. 2013 óta a Pécsi Egyházmegye általános helynöke.

Dr. Kvanduk Frigyes részt vett a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rendszerváltást követő újraalapításában. 1991 és 2014 között vezette a főiskola Bölcseleti és Társasalomtudományi Tanszékét, melynek mai napig aktív munkatársa.  Kutatói és oktatói munkájának középpontjában a metafizikai, ismeretelméleti, a filozófiatörténeti és a művészettörténeti problémák állnak. Lényegre törő kérdéseivel és világos meglátásaival teológusok generációit vezette be a filozófiai gondolkodás alapjaiba. A transzcendentális módszer művelőjeként a filozófiai kérdésfeltevésnek e sajátos módját mélyítette el oktatói munkája során. A hallgatók gondolataira nyitott, értő és finom kritikával átszőtt habitusa nemcsak oktató, hanem nevelő módon formálja immár három évtizede a főiskola növendékeit. Óráira egyszerre jellemző a gondolkodás szigora és a mindennapi valóságot elfogadó felszabadultság. 

Trefort Ágoston-díj (felsőoktatási tagozat) az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedően végzett munka elismeréséért adományozható felsőoktatási intézményben dolgozóknak, melyből évente legfeljebb 10 díj adományozható. A díj kerek alakú, bronzból készült emlékérem, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Fekete Tamás szobrászművész alkotása, egyoldalas, Trefort Ágoston domború arcképét ábrázolja, és azon a „TREFORT ÁGOSTON-DÍJ” felirat található.