33. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia

2022. augusztus 29.

Augusztus 23. és 25. között került megrendezésre Szegeden a szentíráskutatók éves konferenciája, immár harmincharmadik alkalommal. Ez a rangos esemény nem csak a kárpátmedencei magyar, de a nemzetközi kutatókat is vonzza, amit nem is érzékeltethetne jobban a tény, hogy több német szentírástudós már a kilencvenes évek eleje óta rendszeresen megfordul a konferencián. Ezek közül is kiemelkedett a néhai Joachim Gnilka német szentírástudós, aki évtizedeken át jelenlétével támogatta a rangos tudományos eseményt. Halála után a konferencia szervezői, élükön Dr. Benyik György szegedi főiskolai tanárral és biblikus kutatóval Gnilka-díjat hoztak létre, melyet idén egy német professzor, Dr. Martin Meiser kapott, aki szintén a konferencia oszlopos tagjává vált az évek során, s számos magyar és nem magyar nyelvű tudományos munkával szolgált az érdeklődők és kutatótársak örömére. Az idei konferencia előadásainak témája a hermeneutika, vagyis a szövegértelmezés tudománya köré csoportosult annak apropóján, hogy a szervezők magyarra fordították Oda Wischmeyer, az erlangeni egyetem teológusprofesszora által szerkesztett hiánypótló munkát, melynek magyar címe: Bibliai hermeneutikák Órigenésztől napjainkig.

A konferencián a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola is képviseltette magát, elsősorban Dr. Lukács Ottília tanárnő előadásával. Ezen kívül a főiskola több hallgatója is részt vett az eseményen, akiknek rövid beszámolóit lent közöljük.

Frank Áron: A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencián felemelő volt részt vennem, igazi inspirációt adott. Legfőképpen a hermeneutika mélyebb megértésében segített, ami egyértelműen fényévekre van a fundamentalizmustól, s talán fájó is a kettőt egy mondatban említeni. A hermeneutikával foglalkozó kutatók egyszerűen igyekeznek a szavak mögé látni. Nem önkényesen bánnak a szavakkal és mondatokkal, az igeversek mögötti dolgokat nem eltorzítva látják, hanem felfigyelve a legapróbb részletekre, tudományosan is törekednek a teljességre. Rajtuk keresztül betekintést kaphatok azokba a korokba, amikben a szövegek megszülettek. Ezenkívül megragadott még a példabeszédek megértéséhez kapcsolódó applikáció gondolata, hiszen homály fedte a tanítványok előtt egy-egy példabeszéd értelmét. Hasonlóan ahogy a tanítványoknak meg kellett változtatniuk a gondolkodásmódjukat, úgy nekünk is érdemes a hermeneutika különféle lencséin keresztül látnunk, használnunk az applikációt…

Horváth Rebeka: Számomra a konferencia a találkozások lehetőségét rejtette. Találkozás a tudással, alázattal, tisztelettel, hitelességgel, és a kutatói szenvedéllyel. Az elmúlt években Kocsis Imre, Kocsi György, Patsch Ferenc kiadványait tankönyvként vettük alapul a főiskolán, de Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem. nevével is sokszor találkoztam. Ebben a három napban hallgathattam előadásukat és beszélgethettem velük. Mérhetetlen tudásuk barátságos és nyitott személyiséggel párosul, aminek tapasztalata tartalmat adott az eddig csak képről ismert személyekhez. A konferencia légkörét egész tanári pályám meghatározó érzésévé szeretném tenni, mert az egyenlőség ad lehetőséget a tanulásra, fejlődésre és tanítványaim hitének megerősítésére.

Kirsch Veronika: Kiváncsian érkeztünk meg a szegedi nemzetközi biblikus konferenciára, mely számunkra az első ilyen esemény volt. Roppan sűrű három napunk volt ez, hiszen 69 előadót hívtak meg a szervezők. Izgatottan vártunk sok előadást, ugyanis sok olyan név szerepelt a meghívottak között, akiket eddig a szakirodalomból jól ismerhettünk, most viszont személyesen is hallhattuk őket. A kerekasztal beszélgetések alkalmával és a szünetekben is éreztük, hogy az előadók alázattal válaszolnak egy-egy kérdésre. Számomra nagyon motiváló volt, hogy sok nagy tudású ember között lehettem, tanulhattam tőlük. A szervezők, előadók felénk, hallgatók felé is nyitottak voltak, mindig akadt néhány kedves szavuk hozzánk. Főiskolai csapatunk kis közösséggé vált a három nap alatt, s így rengeteg élménnyel gazdagodtunk.

Kovács Violetta: A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencián való részvétel egy teljesen új tapasztalat volt számomra. Tudományos előadásokat hallhattunk a bibliai hermeneutikáról angol és német nyelven, melyeket még magyarul sem lett volna egyszerű teljes egészében megérteni. Voltak azonban gondolatok, melyek tanulmányaimból ismerősek voltak számomra, és új ismeretekkel is sikerült gazdagodnom. Továbbá nagy örömet okozott, hogy személyesen találkozhattunk és beszélgethettünk olyan teológusokkal, akiket eddig csak névről ismertünk, például Kocsis Imre atyával. Az előadások mellett volt lehetőségünk városnézésre is, megcsodáltuk a Dómot is, ahol egy szentmisén és koncerten is részt vettünk. Nagyon köszönjük tanárainknak és a Főiskolának, hogy eljuthattunk erre az eseményre!