Középfok

2015 June 03

TÉMAKÖRÖK JEGYZÉKE

1. Személyes adatok, információk. A jövőre vonatkozó elképzelések. Személyes tulajdonságok. Felekezeti hovatartozás.

2. A hit. Keresztség, első áldozás, bérmálás, konfirmáció – találkozások Istennel a szertartásokon.

3. A hit a mindennapokban. Vallásgyakorlás a hétköznapokon és vasárnap. Az imaélet fontossága. Legismertebb imádságaink.

4. A szűkebb család. Családi élet, egyházi házasságkötés, nagy és kis családok, az anya szerepe, gyász a családban.

5. A család és a hit. Keresztény nevelés a családban.

6. A tágabb család. Keresztszülők, egyházi vonatkozású és egyéb családi összejövetelek, ünnepek.

7. Az otthon és a közvetlen környezet bemutatása. Lakókörnyezet, az egyházközség bemutatása. A helyi templom külső és belső leírása.

8. A gyülekezet és emberi kapcsolatok. Programok a gyülekezetben és a partnergyülekezetekben különböző társadalmi csoportok részére. A gyülekezetek szerepe személyes krízisek esetén(munkanélküliség, magány, gyász, öregség).

9. Tanulás és hit. Keresztény nevelés az egyházi oktatási intézményekben. Hitoktatás.

10. Istentisztelet, mise, szentségek, liturgia. A szentségek jelentősége mai életünkben.

11. Munka. Munkatevékenység az egyházon belül és kívül. Munkatársak egyházi kapcsolatokban. Fontosabb egyházi tisztségek.

12. Vásárlás, üzletek. Egyházi vonatkozású ajándékok, vásárlási szokások, vásárlási lehetőségek.

13. Fontosabb egyházi ünnepek. Egyházi ünnepeink üzenete. Az ünnepekhez kapcsolódó szokások és szimbólumok.

14. Étkezés. Étkezési előírások. Böjtölés. Jeles egyházi ünnepeken hagyományosan fogyasztott ételek.

15. Egészség, betegségek. Testi és lelki egészség. Korunk jellegzetes betegségei. Szenvedélybetegségek (drog-, alkohol-, nikotin- és számítógép-függőség). A hit szerepe az egészség megőrzésében, ill. a gyógyulásban.

16. Szabadidő, kedvtelések, szórakozás egyházi vonatkozásokkal. Egyházi vonatkozású olvasmány és filmélmények

17. A keresztény művészet jelentősége. Közismert bibliai és egyházi témájú könyvek, filmek, színdarabok, képzőművészeti és zenei alkotásokkal kapcsolatos élmények.

18. A Biblia. Bibliaolvasás. Közismert bibliai történetek és üzenetük.

19. A legismertebb magyar szentek.

20. A média. Az egyházak megjelenése a médiában. Közkedvelt egyházi műsorok.

21. Magyarország, Budapest, a vidék nevezetességei. Fontosabb egyházi vonatkozású látnivalók.

22. Utazás külföldön. Utazással kapcsolatos szolgáltatások. Közlekedés. Zarándokhelyek, a történelmi egyházak híres és fontos templomai, műemlékei. Utazás.

23. Vallások Magyarországon. Kapcsolat más vallásokkal. Az ökumenikus gondolkodás jelentősége

24. A természet világa. Ember állat és növény a teremtésben. Az ember beavatkozása a teremtett környezetbe. A környezetünket fenyegető veszélyek.

25. A nagy világvallások. A legfontosabb hasonlóságok és különbségek

Kapcsolódó cikkek

Több cikk ebben a kategóriában: « Alapfok Felsőfok »
GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél