Teológia osztatlan MA szak

2015 June 08

Mit kell tudni a szakról?

A teológia osztatlan MA szak államilag elismert mesterfokozatú végzettséget és hitéleti szakképzettséget ad.
A képzési idő az alapszakon 5 év (10 félév), a lelkipásztori szakirányon 6 év (12 félév).

A lelkipásztori szakirányt a III. év kezdetén lehet választani, a szakirányra való felvétel alkalmassági vizsgálathoz kötött.

Az alapszakot nappali és levelező tagozaton is indítjuk, a lelkipásztori szakirány csak nappali tagozaton végezhető.

A szakot állami ösztöndíjasként és önköltséges formában is el lehet végezni.

A teológia szakra közvetlenül a főiskolán lehet jelentkezni, a jelentkezési anyagot minden évben május 31-ig kell a főiskolán leadni, vagy a főiskola címére elküldeni.

Mi a teológia szak célja?

Az alapszak célja a teológia ismerete és művelésének elsajátítása. A szakot elvégzők egyházi munkakörökben, illetve más egyetemi végzettséget igénylő munkakörökben helyezkedhetnek el (ld. erről cikkünket).

A lelkipásztori szakirány célja az alapszak célján felül az, hogy felkészítse a hallgatókat önálló lelkipásztori munka végzésére; világiak esetében ez elsősorban plébánia ellátását jelenti.

A teológia szak a jó tanulmányi eredményt elérőknek alapot jelent doktori iskolába történő felvételre. Erre a mi főiskolánkról a leginkább a bécsi egyetem katolikus teológiai fakultásán van lehetőség; Bécsben a teológia szak elvégzését követően kb. három év alatt lehet doktori fokozatot szerezni. A doktori fokozattal rendelkezők jó eséllyel pályázhatnak a teológiai főiskolák és karok oktatói, kutatói állásaira.

Milyen tárgyakat tanulnak a teológia szakosok?

A teológia szakos tanulmányok három szakaszból épülnek fel (a teológia felépítéséről ld. cikkünket):

  • az első évben túlnyomórészt alapozó és a tudományágakba bevezető kurzusok vannak, de a második félévben néhány szakági tárgyat is fel lehet venni
  • a második és a harmadik évben zömmel forrásismereti tárgyakat tanulunk, elsősorban filozófiát, ó- és újszövetségi szentírástudományt, valamint egyháztörténelmet
  • a negyedik és az ötödik évben kerül sor a bibliai nyelvekre, a bibliamagyarázati, a rendszerező és az alkalmazott teológiai tárgyakra
  • lelkipásztori szakirányon pedig a hatodik évben gyakorlati kurzusokat és lelkipásztori gyakorlatokat végeznek a hallgatók

A tanulmányok ütemezése különbözik aszerint, hogy valaki páratlan vagy páros évben kezdi meg a tanulmányait (de a tartalma mindkét esetben ugyanaz). Ld. az "A" évvel kezdők tantervét, illetve a "B" évvel kezdők tantervét.

Kapcsolódó cikkek

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél