Milyen képzéseket kínálunk?

2015 June 02

A főiskolán jelenleg három szak tizenegy változatán lehet tanulni és diplomát szerezni. A három szak: teológiahittanár-nevelőtanárkatekéta - lelkipásztori munkatárs. A szakok egyes változatai csak nappali vagy csak levelező tagozaton végezhetők el.

Legnépszerűbb szakunk, a 2015 őszén indított hittanár-nevelőtanár szak hétféle változatban végezhető el.

Hittanár-nevelőtanár osztatlan MA szak: csak nappali tagozaton

Ezt az ötéves, tanári végzettséget és hitéleti szakképzettséget adó képzést kétféle formában lehet végezni:

  • egyszakosként, amelynek a végén általános és középiskolai hittanár-nevelőtanár végzettséget lehet szerezni
  • szakpárban, tehát a PTE valamely tanári szakjával párosítva, ez esetben általános iskolai hittanári végzettséget + egy közismereti tanári végzettséget lehet szerezni

A szakon a hittan tanítására felkészítő szakképzettség MA (egyetemi) szintű végzettséggel és pedagógus szakképzettséggel párosul. Erről a szakról ld. részletesebb tájékoztatónkat.

A szakpáros változata a Pécsi Tudományegyetem tizenkét tanári szakjával párban végezhető el: magyar, történelem, angol, német, médiatanár, földrajz, testnevelés, matematika, fizika, biológia, kémia, informatika. A szakpáros változatra csak a FELVI.hu-n keresztül lehet jelentkezni február 15-ig!

Az egyszakos változata magas szintű szakmai végzettséget + pedagógus szakképzettséget ad. Erre a szakra a főiskolán kell jelentkezni május 31-ig. Teológia szakos képzéssel párhuzamosan is végezhető, ebben az esetben az 5. félévet követően kell felvenni a tanárképzési kurzusokat.

Az osztatlan képzésre a már teljesített kreditek beszámításával jelentkezhet olyan is, aki előtte a katekéta - lelkipásztori munkatárs BA szakot elvégezte.

Hittanár-nevelőtanár mesterképzés: csak levelező tagozaton

Ez a szak rövid képzési ciklusú osztott MA szak: olyanok jelentkezhetnek rá, akiknek már van diplomájuk. Nagy előnye, hogy a szakmai, illetve tanári végzettséget követően lényegesen rövidebb idő alatt (egy, kettő vagy két és fél év alatt) diplomát szerezhetnek. A képzési idejük attól függ, milyen bemeneti diplomával érkeznek:

  • főiskolai szintű hittanár szakkal, illetve teológia MA végzettséggel két félév (60 kredit)
  • bármilyen szintű közismereti tanári vagy gyógypedagógus végzettséggel négy félév (120 kredit)
  • tanító, óvodapedagógus vagy szakoktató végzettséggel öt félév (150 kredit)

Teológia MA szak (10 féléves osztatlan MA, nappali és levelező tagozaton is indul)

Ezt a szakot azoknak ajánljuk, akik magas szinten szeretnék a teológiát elsajátítani, meg akarják tanulni a teológiát tudományos igénnyel művelni, teológiai részkérdésekben elmélyülni. Az MA végzettség birtokában teológiai vagy interdiszciplináris doktori iskolákba jelentkezhetnek, szakértelmüket tudományos pályán, a közéletben esetleg a médiában is tudják majd kamatoztatni.

Teológia MA szak lelkipásztori szakiránnyal (12 féléves osztatlan MA, a szakirányhoz tartozó kurzusok csak nappali tagozaton végezhetők)

A teológia MA szaknak ez a változata a teológia magas szintű ismerete mellett a hallgatót az önálló lelkipásztori munkára is felkészíti. Azoknak ajánljuk, akik világiként szeretnének önálló lelkipásztori munkát végezni, esetleg a papi hivatáson gondolkodnak, de még nem döntötték el jelentkezésüket. (Ha már eldöntötték, akkor nem a főiskolánkon, hanem a püspökségen kell jelentkezniük.)

A lelkipásztori szakirányra csak a 4. félév végén kell jelentkezni, addig a tanulmányok a teológia MA szakkal együtt haladnak.

A szakról részletesebb tájékoztatót ld. itt.

Katekéta - lelkipásztori munkatárs BA szak (nappali és levelező tagozaton is indul)

Ezt a hároméves alapképzést olyanoknak ajánljuk, akik

  • a teológia alapjai iránt érdeklődnek
  • szeretnének rövidebb időn belül diplomát szerezni
  • kisegítőként szívesen részt vennének a lelkipásztori munkában.

A 2015-től induló évfolyamokon a lelkipásztori munkatárs szakirány az alapértelmezett, katekéta szakirányt csak akkor indítunk, ha egy-egy évfolyamon és tagozaton legalább 5-6 fő választja. A szakról bővebben ld. itt.

 

Kapcsolódó cikkek

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél