Miért érdemes teológiát tanulni?

2015 June 01

A teológia tanulásán gondolkodóknak ebben a cikkben néhány személyes szempontot szeretnénk adni arról, mi motiválhat ma valakit a teológia tanulására, és mi lehet belőle a személyes haszna.

Két másik cikkben azt járjuk körül, mit tud kezdeni valaki a teológiai végzettségével, illetve miről tanul, aki a hittudományi főiskola valamelyik szakjának elvégzésére vállalkozik. 
Ebben a cikkben személyes szempontokról lesz szó, bennünk (esetleg) felmerülő kérdésekről azzal kapcsolatban mit adhat a teológia tanulása a személyes életéhez.

Segít-e a személyiségem fejlődésében a teológia tanulása?

Annak a tudatos részében igen, feltétlenül. Amikor a teológia Istenről beszél, akkor tükröt tart elénk, amiben megismerhetjük és megérthetjük valódi önmagunkat. Nincs más tudomány, amely ennyire átfogóan és személyesen lenne képes beszélni az emberről, arról, hogy kik vagyunk, miért ilyenek vagyunk, mi az életünk értelme, miben áll a boldogság, mi a jövőnk és az oda vezető utunk, stb.
A személyiség fejlődésében az élet alapvető kérdéseinek tisztázása fontos dolog, de a jobbá levésünk nemcsak ezen múlik. A bennünk levő értékek felszínre hozása, megerősítése összetett feladat, az ész, a szív, az akarat és az erő egyszerre kell hozzá - ehhez a teológia hozzájárul az intellektuális alapokkal és talán motivációval is, de a munka nagyobbik része személyes, belső küzdelem.

Segít-e az emberi kapcsolataim kezelésében, a személyes utam megtalálásában?

Erre a kérdésre nagyjából ugyanaz a válasz, ami az előzőre. Tudatos szinten segít abban, hogy értsünk másokat, helyes viszonyt alakítsunk ki velük, jól kezeljük az élet dolgait. De ez csak akkor jelent valódi segítséget, ha a megismerésből megértés, a megértésünkből elhatározás, az elhatározásunkból pedig gyakorlat alakul ki. Ez már személyes munka, amire a teológiának nincs közvetlen ráhatása.

Megerősíti-e a teológia a személyes hitet?

Sokan várják a teológia tanulásától, hogy megerősíti őket a személyes hitükben. A válasz erre az, hogy általában igen, de nem feltétlenül. A hit egyrészt kegyelem, másrészt döntés. Az egyik a Szentlélektől kapott ajándék, amelyet azzal fogadunk be, hogy megnyílunk előtte, a másik az akaratunk műve. A teológia tanulása ezekre csak közvetve hat. A Szentírással, a hit igazságaival való foglalkozás személyesen is megérint minket, akaratlanul is növeli az érzékenységünket Isten világa iránt, ezzel nyitottabbá tesz bennünket a hit kegyelmének befogadására. Az pedig, hogy utánajárunk annak, amit hiszünk, megalapozottabbá teheti bennünk a hit melletti döntésünket, és szilárdabbá a hitet, amivel hiszünk.
De vigyázat: a teológia mint tudomány kritikai eljárás. A lényege, hogy kérdéssé teszi a hit igazságait, utánajár annak, igazak-e, mennyiben, milyen módon igazak. A teológia tanulásának az elején szinte mindenki megtapasztalja, hogy "szétszedik" a hitét, azt, ahogyan eddig hallotta, elképzelte a hit igazságait. Fontos tudatosítanunk magunkban, hogy ennek a célja nem a személyes hit rombolása, hanem az, hogy ingatag érzelmi vagy fantázia alapok helyett megfontolt gondolati és történeti alapokra helyezhessük a személyes hitünket.

Bigottá vagy agymosottá válik-e, aki teológiát tanul?

Nálunk semmiképp sem. Sokaknak az a félelmük a vallásokkal szemben, hogy eltorzítja az ember személyiségét, elszigeteli a való világtól, beszűkíti a kapcsolatait. Ez a félelem néhány szekta tevékenysége alapján talán nem egészen indokolatlan. De a történelmi egyházak, így a katolikus egyház is vigyáz arra, hogy a hit melletti elkötelezettség az ember szabadságát ne elvegye, hanem megerősítse. Az előző kérdésre adott válaszból talán világos, hogy a teológia tanítása nem tételek sulykolását jelenti. Ellenkezőleg, a módszerünk az, hogy mérlegre tesszük azt, amit hiszünk, rá merünk és akarunk kérdezni mindenre. Mindezt természetesen azzal a meggyőződéssel tesszük, amivel Aquinoi Szent Tamás is a teológiát művelte: hisszük, hogy a hitünk értelmes, ezért az értelmi vizsgálódás a kinyilatkoztatás igazságait feltárja és megerősíti.

Segít-e a teológia abban, hogy másoknak a hitet átadhassam?

A kereszténységben a hit átadásának módja a tanúságtétel, tehát a személyes odafordulás a másik emberhez, Istennel kapcsolatos megtapasztalásaink megosztása vele. Hitet ébreszteni csak hit tud. Viszont abban, hogy a másik ember kérdéseit, kétségeit, reményeit, félelmeit megértsük, azokra válaszolni tudjunk, tehát hogy segítsünk neki a hit melletti megalapozott döntésben, abban a teológiának óriási szerepe van. A teológia rálátást ad a hitre, általa képesek vagyunk megfogalmazni sejtéseket, érzéseket, körvonalazatlan tapasztalatokat; megtanuljuk összefüggésében látni a hit dolgait. A teológia teszi lehetővé, hogy a hitről értelmes párbeszédet folytathassunk másokkal.

Segít-e a teológia abban, hogy az egyházban megtaláljam a helyem?

Ismét csak azt mondhatjuk, hogy tudatos szinten igen, de a gyakorlatban más, több is kell hozzá. Az biztos, hogy a teológia tanulása által sokkal tudatosabban figyeljük, mi történik az egyházban; értjük (vagy éppen nem értjük), mit miért teszünk, miért ezek a módszereink, milyen célok vezetnek minket, mit miért nem akarunk beengedni az egyházba, stb. Az is biztos, hogy a felkészültségünk alapján több reményünk lehet arra, hogy számítanak a szolgálatunkra, mintha semmit se tettünk volna érte. De az egyház élő közösség, és csak az találja meg benne a helyét, akiben elég szeretet, megértés és együttműködési készség van arra, hogy másokat (és önmagát) elfogadjon a gyarlóságaival együtt, főképpen pedig arra, hogy ne önmagát, hanem mások javát keresse a szolgálatban.

Segít-e a teológia más tudományok megértésében?

A kémiában vagy az informatikában valószínűleg nem. De a bölcsészettudományokban, a társadalomtudományokban mindenképpen. A teológia részben megalapozza az élet, a társadalom és a világ jelenségeinek, összefüggéseinek megértését, részben pedig párhuzamokat vagy alternatívákat ad azokhoz a tételekhez, megoldásokhoz, amelyekkel más tudományok kísérleteznek. Ezzel segít abban, hogy más tudományok területén mélyebb összefüggésekben tudjunk gondolkodni, illetve hogy kritikai módon tudjuk kezelni az ott megismert tételeket.

 

Kapcsolódó cikkek

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél