Informatikai házirend

2013 March 23

A PHF Informatikai házirendje hivatott megszabni és bemutatni azokat a feltételeket, amelyek betartása kötelező bármely esetben, ha felhasználóként a PHF informatikai szolgáltatásait, illetve informatikai eszközeit, erőforrásait igénybe vesszük.

 

INFORMATIKAI HÁZIREND 

(az Informatikai Szabályzat melléklete)


1. CÉLJA
1.1. A PHF Informatikai Házirendje megszabja a feltételeket, melyek betartása kötelező bármilyen esetben, ha felhasználóként a PHF informatikai szolgáltatásait, illetve informatikai eszközeit, erőforrásait igénybe vesszük.

2. ÉRVÉNYESSÉG
2.1. Az Informatikai Házirend minden felhasználóra érvényes, aki a szolgáltatásokat belülről (intranet), vagy kívülről (internet) igénybe veszi.
2.2. Aki a PHF-hez vagy valamely intézményéhez tartozik és a nyilvános szolgáltatásokon kívül egyéb szolgáltatásokhoz és informatikai eszközökhöz, erőforrásokhoz is hozzáférést kap, aláírásával meg kell erősíteni, hogy ismeri ezen Informatikai Házirend tartalmát és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti
2.3. Ha a PHF valamely szolgáltatását külső cégre bízza, vagy különféle okokból hozzáférést biztosít külsősöknek szolgáltatásokhoz, eszközökhöz vagy erőforrásokhoz (a Rektor engedélye alapján), ezen harmadik felekre is kötelező érvényű az Informatikai Házirend

3. HATÁLYBA LÉPÉS
3.1. Az Informatikai Házirend hatályba léptetése, felülvizsgálata és változtatása a Rektor hatásköre.

4. TARTALMA
4.1. Hálózati hozzáférés
4.1.1. Mindenki csak a rendszergazda által kiosztott, egyéni IP-címet használhatja, melyet - a PHF munkatársain kívül - mindenkinek évenként újra kell igényelni
4.1.2. Mindenki csak a saját hozzáférését használhatja az infrastruktúra használatakor
4.1.3. Mindenki csak a rendszergazda által kijelölt helyen és módon csatlakozhat a hálózathoz
4.1.4. A vezeték nélküli csatlakozás csak a rendszergazda által kijelölt helyen és módon engedélyezett. Saját vezeték nélküli hálózati eszköz üzemeltetése, mely a PHF erőforrásait használja, szigorúan TILOS!
4.1.5. Használat során mindenki felelős az infrastruktúra fizikai és digitális épségéért
4.1.6. Bármiféle hálózati szolgáltatás üzemeltetése vagy üzleti tevékenység folytatása, mely az intézmény hálózati erőforrásait veszi igénybe, a felhasználók számára tiltott.
4.1.7. Etikus használat: mindenki felelősséggel tartozik a hálózaton le- és feltöltött tartalomért, a hálózati kommunikáció során tanúsított magatartásáért

4.2. Szolgáltatások használata
4.2.1. Mindenki csak a saját hozzáférésével használhatja a szolgáltatást a neki kiosztott jogosultsági szinten
4.2.2. Mindenki saját maga felelős felhasználói fiókjaiért
4.2.3. Elfelejtett jelszó vagy felhasználónév újraigényelhető (500 HUF/alkalom)

4.3. Eszközök használata
4.3.1. Az informatikai eszközöket csak az arra jogosult személyek használhatják
4.3.2. A hallgatók által igénybe vett eszközök használatát naplóban kell rögzíteni
4.3.3. Az eszközök kölcsönzésének ideje a Könyvtár nyitva tartására, helyszíne a Könyvtár területére korlátozódik
4.3.4. Mindenki felelősséget vállal az általa használt eszköz épségéért

4.4. Szellemi tulajdon védelme
4.4.1. Szellemi tulajdon felhasználásánál a szerzői jogokat maximálisan tiszteletben kell tartani. Ezért mindenki személyes felelősséget vállal a PHF erőforrásainak használata során
4.4.2. A saját eszközökön tárolt információk, termékek szerzői jogi következményeiért a PHF nem vállal felelősséget
4.4.3. Az intézmény reprográfiai eszközeinek használata során mindenki személyes felelősséget visel a szerzői jogok betartásáért
4.4.4. Az E-Scholára feltöltött digitális tartalom kinyomtatása, sokszorosítása, terjesztése, törvénysértő felhasználása szigorúan tilos! Mindenkinek tisztában kell ennek szerzői jogi következményeivel lennie, ezért mindenki személyes felelősséggel tartozik.

5. SZANKCIÓK
5.1. Az informatikai szolgáltatások igénybevételekor az Informatikai Házirend megsértéséért, az elkövetett bűncselekményekért, egyéb jogsértésekért a felhasználó - akár büntetőjogi - felelősséggel tartozik.
5.2. A felhasználás során naplózott és egyéb adatokat bűncselekmény gyanúja esetén (a vonatkozó jogszabályi kereteknek megfelelően) a nyomozóhatóságoknak rendelkezésére bocsátjuk. 
5.3. Amennyiben a felhasználó megsértette az Informatikai Házirendet a következő szankciókkal szembesülhet:
5.3.1. Kizárás a szolgáltatásból
5.3.2. A szolgáltatás korlátozása
5.3.3. Az okozott anyagi kár megtérítése
5.3.4. Polgári vagy büntető feljelentés megtétele

Kapcsolódó cikkek

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél