Csibi Norbert

2015 June 21

 

Név: Csibi Norbert
Születési idő: Bonyhád, 1980.11.28. 
Munkahely: Pécsi Tudományegyetem
Beosztás: egyetemi tanársegéd
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tanulmányok:

2009-2012 PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és Magyarország a 18-20. században Doktori Program
2002-2009 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelem Szak 
(diploma: 2009, történelem szakos bölcsész)
1999-2004 Pécsi Tudományegyetem Állam -és Jogtudományi Kar (diploma: 2011, jogász)
1995-1999 Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium

Munkahelyek:

2009-től PTE BTK Történettudományi Intézet Újkortörténeti Tanszék, egyetemi tanársegéd
2008-2009 PTE BTK Klasszika - Filológia Tanszék, igazgatási ügyintéző                   

Szakmai tapasztalatok/ tagság szakmai szervezetekben:

2011-től Hajnal István Kör (tag)
2009-től Magyar Történelmi Társulat (tag)
2007-től PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék (demonstrátor) - oktatásszervezési feladatok 
2006-2009 Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport - MOSZT (szervező-titkár) - konferenciák szervezése, tanulmánykötetek szerkesztése
2005-től A Pécsi Egyháztörténeti Intézet (Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola) munkatársa (tudományos segédmunkatárs)
2002-től Történészcéh Egyesület nevű szakmai diákszervezet (alelnök, 2012-től elnök) -konferenciák, előadássorozatok, kulturális programok szervezése, tanulmányutak szervezése
2002-2003 Grastyán Endre Szakkollégium (tagság)

Oktatási és kutatási terület, oktatásszervezés

Oktatási terület:

·         Az 1711 és 1914 közötti újkori magyar művelődéstörténet, különös tekintettel az oktatásügy történetére és az oktatás társadalomtörténetére;
·         Magyarország újkori történeti földrajza; 
·         A 19-20. század fordulójának magyar politikai eszmetörténete; 
·         Új- és modernkori tudomány- és technikatörténet; 
·         BA-s hallgatóknak kutatásmódszertani alapozó kurzus.

Kutatási területek:

·         A magyar katolikus egyház és a katolikus iskolaügy újkori története;
·         A dualizmuskori oktatásügy társadalomtörténeti vetületei;
·         A Pécsi Egyházmegye 19-20. század fordulójára jellemző művelédési stratégiája és az ehhez kapcsolódó források feltárása;
·         Az országos katolikus nagygyűlések kezdeti (1918-ig tartó) története; 
·         Az 1907-es pécsi szabadtanítási kongresszus vitái;
·         A századforduló iskolaügyi vitái, különös tekintettel az iskolák államosításával kapcsolatos kérdésekre és a felekezeti iskolák helyzetére; 
·         A pécsi egyházmegye plébániahálózatának változásai és ennek okai a 19-20. század fordulóján.

Válogatott publikációk

Konferenciakötetek: 
 • Csibi Norbert - Miszler Tamás (szerk.): Orosz Arcképcsarnok. Pécs, 2001.
 • Csibi Norbert - Domaniczky Endre (szerk.): Deák és utódai. Igazságügy miniszterek 1848-ban és a dualizmus korában. Pécs, 2003.
Tanulmányok, recenziók:
 • A Pécsi Ügyvédi Kamara 1875 és 1907 között. Megalakulás és nehézségek. (In: Dévényi Anna - Rab Virág - Schwarczwölder Ádám (szerk.): VI. Grastyán Konferencia. Országos Interdiszciplináris Konferencia Előadásai. PTE Grastyán Endre Szakkollégium. Pécs, 2009. 29-47.)
 • A Pécsi Püspöki Jogakadémia hallgatói a dualizmus korában. (In: Kaposi Zoltán -  Vonyó József (szerk.): Tanulmányok Pécs történetéből 20. 2009. 173-213.
 • Vélemények a (jogi) oktatás reformjáról a 19-20. század fordulójának Magyarországán. In: A történelem szálai. Tanulmánykötet Vonyó József 65. születésnapjára. BTK-TTI, Pécs, 2010.
 • Dulánszky Nándor pécsi püspök életrajza (szócikk német nyelven) Institut für Kirchengeschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. "Frintaneum-lexikon-projekt" (Erwin Gatz, Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 - 1945. kiegészítése, folytatása)  - megjelenés alatt.
 • A püspöki körlevelek művelődés-történeti jelentősége. A Pécsi Egyházmegye példáján 1905-1918 között. (In: Bánkuti Gábor - Varga Szabolcs - Vértesi Lázár (szerk.): A 20. századi egyház- és társadalomtörténet metszéspontjai. PPHF, Pécs 2012. 65-84.)
 • Véghseő Tamás (szerk.): SYMBOLAE - A görög katolikus örökségkutatás útjai. A Nikolaus Nilles SJ halálának 100. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Nyíregyháza, 2007. november 23-24. Nyíregyháza, 2010. 373.p - Recenzió -Századok 2013/1. sz.
 • Mozgástér és meghatározottság: A felekezeti iskolaügy szabályozása és igazgatása Magyarországon a 19. század második felében. In: Sipos Norbert, Gunszt Dóra (szerk.):Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2012. Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata, Pécs 2012. 64-80.p.
Előadások:
 • A Pécsi Püspöki Jogakadémia hallgatói 1867-1913. (VI. Országos és I. Nemzetközi Interdiszciplináris Grastyán Konferencia. Pécs, 2009. március 23-25.)
 • Diákszervezetek a Pécsi Püspöki Jogakadémián a 19-20. század fordulóján. (A Grastyán Endre Szakkollégium Házi-konferenciáján 2009. december 7.)
 • A püspöki körlevelek művelődés-történeti jelentősége. A Pécsi Egyházmegye példáján 1905-1918 között. (A 20. századi egyház- és társadalomtörténet metszéspontjai c. konferencia. PPHF, 2011. április 7-8.)
 • Közművelődési kérdések a magyarországi katolikus nagygyűléseken a 19-20. század fordulóján. (ELTE BTK, Fiatal Történészek Nemzetközi Szimpóziuma, 2012. február 16-18.)
 • Az első vidéken tartott országos katolikus nagygyűlés - 1907 (Pécs) (Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16-20. században. Egyháztörténeti Konferencia. Pécsi Hittudományi Főiskola - MTA BTK, Pécs 2012. december 6-7.)
Ismeretterjesztő előadás:

„Mit ünneplünk március 15-én" - egy ünnep története. Kultúr-házi Esték, Tevel, 2011. március 14.

 

Kapcsolódó cikkek

Több cikk ebben a kategóriában: « Bánkuti Gábor Dr. Gőzsy Zoltán »
GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél