Bánkuti Gábor

2015 June 21

 

Név: Bánkuti Gábor

Születési év: 1978
Munkahely: 
Pécsi Tudományegyetem
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
E-mail cím: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 


Jelenlegi munkahely, munkakör: PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék, egyetemi adjunktusTudományos fokozat: PhD, történelemtudomány (2009)
Jezsuiták elleni koncepciós perek Magyarországon, 1948-1965.

Oktatói tevékenység:

 • Pécsi Szent Mór Iskolaközpont (2002-)
 • Pécsi Tudományegyetem (2009-)

Tudományos munka
 • Demonstrátor a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Modernkori Történeti Tanszékén (2001/02.)
 • Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának szerződéses munkatársa. A szerződésben vállaltak szerint a Baranya Megyei Levéltár állambiztonsági vonatkozású dokumentumainak feltárása, a levéltári források gestája és elektronikus archiválása (2005-2007.) (DVD formátumban elérhető)
 • Levéltári kutatómunka az ország számos köz,- egyházi- és magánlevéltárában.
Egyesületi, intézeti tagság:
 • Pécsi Akadémiai Bizottság, Egyháztörténeti Munkabizottság
 • PTE Egyháztörténeti Kutatóközpont
 • Pécsi Egyháztörténeti Intézet
 • Magyar Történelmi Társulat
Nyelvismeret:
 • Német középfok („C")
 • Angol alapfok („C")
Ösztöndíjakdíjak:
 • Faludi Ferenc Akadémia ösztöndíja 2007.
 • Faludi Ferenc Akadémia ösztöndíja 2008.
 • Pannon Tudományos Nap 2010. Legjobb Szekció Előadás.
Publikációk:

Könyv

Jezsuiták a diktatúrában. A Jézus Társasága Magyarországi rendtartománya története 1945-1965. Budapest: L'Harmattan, 2011. 270 p.

Tanulmány, cikk

Mozaikok a pécsi egyházmegye életéből 1948 és 1951 között. In: Bánkuti Gábor, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár (szerk.) A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai: Tanulmányok a Pécsi Egyházmegye 20. századi történetéből. Pécs: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola - Pécsi Egyháztörténeti Intézet, 2012. pp. 205-221. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis; VIII.)

Les procés politiques contre les jésuite. In: Szabó Ferenc (szerk.) Jésuites hongrois sous le pouvoir communiste Bruxelles: Lessius, 2012. pp. 369-382.

Kétszáznyolcvan év börtönben. JEL: KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA 2012:(2) pp. 7-9. (2012)

Erőforrások a szétszóratásban. Jezsuita identifikáció az '50-es években. In: Bögre Zsuzsanna, Keszei András, Ö. Kovács József (szerk.) Az identitások korlátai: Traumák, tabusítások, tapasztalattörténetek a II. világháború kezdetétől. Budapest: L'Harmattan, 2012. pp. 103-111.

A Rákosi-korszak kórrajza. RUBICON 2012:(9-10) pp. 127-130. (2012)

A Pécsi Jézus Társasági Pius-Alapítványi Katolikus Főgimnázium és Internátus története. PÉCSI SZEMLE 2012:(4) pp. 74-81. (2012)

Jezuitský proces „Svetového solidarizmu" v 1965. In: Holosová, Alzbeta, Manák Marián, Drobénová Zuzana (szerk.) FONS TYRNAVIENSIS

Nyitra: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. pp. 19-23.

Tűzvonalban. Mócsy Imre jezsuita szerzetes római küldetése és ami utána következett. In: Bánkuti G, Baráth M, Rainer M J (szerk.) Megértő történelem: Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére. Budapest: L'Harmattan, 2011. pp. 173-182.

Political Trials against Jesuits in Hungary 1948-1965. In: Martina Fiamová, Pavol Jakubčin (szerk.) Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy = Persecution of Churches in the Communist Countries in Central and Eastern EuropeBratislava: *, 2010. pp. 145-159.

A túlélés alternatívái. A jezsuita rend és az ÁVH 1953-1956. In: Bánkuti Gábor, Gyarmati György (szerk.) Csapdában: Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945-1989.Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2010. pp. 81-113.

A szerzetesek kitelepítése. RUBICON 2010:(6) pp. 21-25. (2010)

A politikai rendőrség „új szakasza" és a szerzetesrendek (1953-1955). In: Soós Viktor Attila, Szabó Csaba, Szigeti László (szerk.) Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban: Tanulmánykötet. Budapest: Luther Kiadó, 2010. pp. 375-397.

Rendfenntartó ügynök. A jezsuita tartományfőnök és az ÁVH. In: Fischer F, Hegedüs K, Rab V (szerk.) A történelem szálai: Tanulmánykötet Vonyó József 65. születésnapjára.Pécs: Idresearch Kft. - Publikon Kiadó, 2010. pp. 51-59.

A jezsuiták elleni koncepciós perek. TÁVLATOK 83:(1) pp. 63-75. (2009)

A pécsi Pius Kollégium államosítása. In: Horváth István és Kikindai András (szerk.) Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére. Budapest; Pécs: Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány - Pécsi Püspökség, 2007. pp. 165-181.

A jezsuiták 1965-ös „Világszolidarizmus" pere. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE VIII.:(2) pp. 150-179. (2007)

A szerzetesrendek feloszlatása Magyarországon, 1950. RUBICON 17:(4) pp. 46-53. (2006)

Könyvfejezet

A Pécsi Egyházmegye a kommunista diktatúra évei alatt. In: Sümegi József (szerk.) A Pécsi Egyházmegye ezer éve. Pécs: Fény Kft, 2008. pp. 195-203.

A Pécsi Egyházmegye a Kádár-korszakban. In: Sümegi József (szerk.) A Pécsi Egyházmegye ezer éve. Pécs: Fény Kft, 2008. pp. 203-211.

Konferencia-kiadvány

Adalékok az 1965-ös Rózsa-per és a jezsuita „világszolidarizmus" történetéhez. In: Varga Szabolcs, Vértesi Lázár (szerk.) Az 1945 utáni magyar katolikus egyháztörténet új megközelítései. Pécs: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola - Pécsi Egyháztörténeti Intézet, 2007. pp. 104-115. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis 3.)
A Pécsett 2007. febr. 22-én Hetényi Varga Károly halálának 5. évfordulója alkalmából rendezett tudományos emlékülés előadásainak szerkesztett anyaga. - A fejezetek végén összefoglalás (rezümé) angol nyelven

Felsőoktatási jegyzet

A Názáreti Jézus nyomában. ÁRKÁDIA 2012:(6) p. &. (2012)

Óraterv a keresztényszocializmus tanításához. ÁRKÁDIA 2011:(5) p. &. (2011)

Modulterv a Rákosi-korszak tanításához. ÁRKÁDIA 2011:(4) p. &. (2011)

A keresztényszocializmus. ÁRKÁDIA 2011:(5) p. &. (2011)

Recenzió

Peter Godman: Der Vatikan und Hitler. Die geheimen Archive. München, Droemer Verlag, 2004.EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 6:(1) pp. 135-141. (2005)

Markus W. E. Peters: Die Geschichte der Katholischen Kirche in Albanien seit der Pariser Friedenskonferenz 1919-20 bis zur Pastoralvisite Papst Johannes Pauls II. im Jahre 1993. Bonn, 2001. KLIÓ 14:(1) pp. 172-177. (2005)

Szerkesztői munka

Bánkuti Gábor, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár (szerk.)

A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai: Tanulmányok a Pécsi Egyházmegye 20. századi történetéből. Pécs: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola - Pécsi Egyháztörténeti Intézet, 2012. 240 p. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis; VIII.)

Bánkuti G, Baráth M, Rainer M J (szerk.)

Megértő történelem: Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletéreBudapest: L'Harmattan, 2011. 485 p.

Bánkuti Gábor, Gyarmati György (szerk.)

Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1949-1989.Budapest: L'Harmattan, 2010. 433 p.

 

Kapcsolódó cikkek

Több cikk ebben a kategóriában: Csibi Norbert »
GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél