A felvételiről

2015 June 06

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán továbbra is van felvételi vizsga. Célja azonban nem az, hogy a jelentkezőket versenyeztessük a betölthető helyekért (képzési keretünk elég tág ahhoz, hogy minden jelentkezőt fel tudjunk venni), hanem az, hogy megismerjük a jelentkezők motivációit, képet kapjunk arról, alkalmasak-e a felsőfokú tanulmányokra, illetve a teológiai diplomával előttük megnyíló pályákra.

Ennek megfelelően a felvételi vizsga is inkább ismerkedés a jelentkezőkkel.

Nappali tagozaton a felvételi írásbelivel kezdődik. Négy, egyenként tizenöt kérdésből álló tesztet kell kitölteni az alábbi témakörökben: hittani, biblikus, liturgikus és történeti-műveltségi ismeretek. Ezután egy rövid esszét kell írni a megadott hitéleti témakörből. E témát rendszerint az embereket foglalkoztató, sokszor éppen időszerű kérdések közül választjuk ki: azt várjuk a jelentkezőktől, hogy a megadott kérdésben ismereteik alapján fejtsék ki a véleményüket.

A szóbeli vizsga nappali és levelező tagozaton is felvételi beszélgetés. A főiskola három oktatója az Önnel folytatott tíz-húsz perces beszélgetésen arra törekszik, hogy megismerje jelentkezésének indokát, a képzés iránti érdeklődését, terveit, elképzeléseit, illetve képet kapjon arról, mennyiben alkalmas a felsőfokú teológiai tanulmányokra, később pedig arra, hogy másokat tanítson, emberekkel foglalkozzon, teológiai kérdésekben hitelesen és szakszerűen megnyilatkozzon.

A jelentkezők felvételéről (vagy elutasításáról) ezután a vizsgabizottságok együttesen határoznak. Határozatukról a felvételit követő néhány napon belül a jelentkezőket írásban értesítjük. E határozat alapján lehet beiratkozni a soron következő félévre; ha erre nem kerülne sor, de később mégis szeretné megkezdeni tanulmányait, újra kell jelentkeznie.

Kapcsolódó dokumentum:

Jelentkezési lap: ha géppel akarja kitölteni: (rtf) ha kézzel akarja kitölteni: (pdf)

Felvételi eljárási rend és vizsgaszabályzat

Kapcsolódó cikkek

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél