Átjelentkezés a főiskolára

2015 May 06

Aki legalább egy félévet eredményesen teljesített valamely más felsőoktatási intézményben, és a tanulmányait a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán szeretné folytatni, a félév kezdete előtt legalább harminc nappal átjelentkezési kérelmet adhat be a rektorhoz.  A kérelemben meg kell jelölni az átjelentkezés indokát, és csatolni kell önéletrajzát és az addigi tanulmányait igazoló dokumentumokat (általában a leckekönyve fénymásolatát). Az átjelentkezéssel együtt, kérjük, jelezze, ha kollégiumi elhelyezésre is igényt tart. Ha a főiskola átjelentkezési kérelmét elfogadja, az átvétel feltétele továbbá, hogy korábbi intézményében hallgatói jogviszonyát megszüntesse, és erről igazolást hozzon. Az első beiratkozás előtt az átvett hallgató korábbi tanulmányait átváltjuk a főiskola tanulmányi követelményrendszerébe, és írásban tájékoztatjuk arról, hogy az egyes tanulmányi programokban hol tart. A hallgató kérheti ezek felülvizsgálatát; az automatikusan el nem ismert vagy másutt teljesített kurzusok elismertetése érdekében az első beiratkozás alkalmával mentességi és átváltási kérelmet adhat be. 

Kapcsolódó cikkek

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél