Vendéghallgatás, részismereti képzés

2015 May 06

Azokhoz szól ez a cikk, akik beiratkozás nélkül szeretnének a főiskolán tanulmányokat folytatni.

Annak, aki csak az órákra szeretne bejárni, de nem akar vizsgázni, és nem kíván bizonyítványt a tanulmányairól, nincs semmilyen adminisztratív teendője: jelezze az előadónak (rendszeres bejárás esetén a főiskola vezetőinek) ebbéli szándékát. Ha a körülmények lehetővé teszik, szívesen várjuk.

Azok, akik vizsgázni is akarnak, és az elvégzett kurzusokról igazolást szeretnének kapni, két formában folytathatnak a főiskolán tanulmányokat. Mindkét formában közös, hogy a főiskolán hallgatói juttatásokban nem részesülhetnek, és diákigazolványt nem kaphatnak. 

Vendéghallgató lehet az, akinek más felsőoktatási intézményben van hallgatói jogviszonya, a főiskolán érdeklődésből (vagy későbbi szakfelvétel reményében) akar tanulni.  A vendéghallgatói státuszt a rektor engedélyezi (határozott vagy határozatlan időre). Ha saját intézménye engedélyezi, tanulmányairól igazolást kaphat saját intézményi leckekönyvében, vagy a főiskolán kiváltott indexben is. A PTE és a CEEPUS csoport hallgatóinak a PHF-en a vendéghallgatóként felvett kurzusokért félévente 10 kredit erejéig nem kell fizetnie. Efölött kreditarányos önköltséget kell fizetniük. A PHF tanulmányi rendszerére vonatkozóan lásd a „Hallgatóknak - tájékoztatók” menüpont alatti tájékoztatókat. Ld. még az önköltséggel kapcsolatos tájékoztatónkat.

Részismereti képzés keretében tanulhat valaki abban az esetben, ha valakinek már van felsőfokú végzettsége, nem hallgatója más felsőoktatási intézménynek vagy a hallgatói jogviszonya szünetel. A rektor félévente megújítandó engedélyével tetszés szerint vehet fel kurzusokat, tanulmányai igazolására okmányt kaphat. Minden felvett kurzusért díjat kell fizetnie: félévente 10 kreditig kreditarányos önköltséget, afölött félévi átalányösszeget (ld. az önköltségi tájékoztatót). Ha később felvételt nyer a főiskolára (vagy hallgatói jogviszonya feléled), az elvégzett kurzusok beszámítanak tanulmányaiba. 

Kapcsolódó cikkek

Több cikk ebben a kategóriában: « Átjelentkezés a főiskolára
GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél