Nyárvégi beszélgetés Dr. Kovács Gusztáv rektorral
Egyre többen választják a teológiát
Nyárvégi beszélgetés Dr. Kovács Gusztávval, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola új rektorával

Eg...

Bõvebben

Pótfelvételi a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára
A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola pótfelvételt hirdet hittanár-nevelőtanár (osztatlan MA), teológia (osztatlan MA) és katekéta-lelkipásztori munka...

Bõvebben

A Főiskola NYÁRI ÜGYELETI RENDJE
A Főiskola NYÁRI ÜGYELETI RENDJE az alábbiak szerint alakul  
 
Tanulmányi Osztály
 
Könyvtár
Júli...

Bõvebben

Te Deum
A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola 2017. június 23-án a Pécsi Székesegyházban megtartott hálaadó szentmisével és diplomaosztó ünnepéllyel zárta a t...

Bõvebben

Hallgatóink a bécsi nyári egyetemen
Nyári egyetemi előadásokon vettünk rész 2017. június 12. és 16. között a Bécsi Tudományegyetem teológiai karán, dr. Sigrid Müller szervezésében. A kur...

Bõvebben

Egyháztörténészek IV. Országos Konferenciája
Az Egyháztörténészek IV. Országos Találkozója június 29-30-án a Pannonhalmi Főapátságban kerül megrendezésre. A főiskola oktatói, illetve az intézmény...

Bõvebben

I. helyezés az Országos Felsőoktatási Véradóversenyen
2017. június 14-én Vértesi Lázár képviseletében vehettük át az idén 11. alkalommal megrendezett OFV fődíját. Három kategóriában zajlott a verseny, fői...

Bõvebben

PÓT Felvételi jelentkezés a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára
A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola PÓT felvételt hirdet katekéta BA alapszakra és hittanár illetve teológus osztatlan MA szakra, állami ösztöndíjas...

Bõvebben

2017 tavaszi vizsgarend
Az alábbi linken megtekinthető a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola 2016/17-es tanévének tavaszi vizsgabeosztása!
Vizsgarend

Bõvebben

Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj felhívás a 2017/2018. tanévre
TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATRÓL
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására vonatkozó szabályok – az Nftv. valamin...

Bõvebben

Nyárvégi beszélgetés Dr. Kovács Gusztáv rektorral
Pótfelvételi a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára
A Főiskola NYÁRI ÜGYELETI RENDJE
Te Deum
Hallgatóink a bécsi nyári egyetemen
Egyháztörténészek IV. Országos Konferenciája
I. helyezés az Országos Felsőoktatási Véradóversenyen
PÓT Felvételi jelentkezés a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára...
2017 tavaszi vizsgarend
Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj felhívás a 2017/2018. tanévre
PHF - Események

Dr.Cziglányi Zsolt rektor, fenntartó és Bartos Erika igazgatónő felterjesztését elfogadva Dr. Udvardy György megyéspüspök - a pedagógusnap alkalmából - Szepesy Ignác Pedagógus Életmű-díjat adott át Tavi Tamásnénak a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Szent Mária Magdolna Katolikus Gyakorló Általános Iskola tanárának. Gratulálunk!

Április 20-án Varga Szabolcs, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Egyháztörténelem Tanszékének tanszékvezető docense nagy érdeklődés mellett, sikeresen teljesítette a Pécsi Tudományegyetem Interdisciplináris Doktori Iskola Középkori és Koraújkori Történet Program által szervezett habilitációs előadásait.

Habilitációs kötete Studije o povijesti Sigeta i obitelji Zrinski u 16. stoljecu a Szigetvári Várbaráti Kör és a PPHF Pécsi Egyháztörténeti Intézet gondozásában jelent meg.

Április 27-én pedig Bánkuti Gábor a Pécsi Tudományegyetem oktatója és a PPHF Pécsi Egyháztörténeti Intézet munkatársa teljesítette szintén sikerrel az "Európa és a magyarság a 18-20. században" Doktori Programban helyet kapott habilitációs előadásait.

Habilitációs kötete A romániai jezsuiták a 20. században a Jezsuita Kiadó Rendtörténet sorozatában jelent meg.

Gratulálunk nekik!

Befejeződött a nyári egyetem a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán

2016. március 31. és április 6. között első ízben került sor nyári egyetem megrendezésére a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. Több nemzet képviseltette magát ezen a programon. Két hallgató érkezett a lengyelországi Opole városából kísérőjükkel Piotr Morciniec atyával, szintén egy tanuló Csehországból, ketten Szlovákiából, és szintén a külföldről érkezők sorát erősítette egy nigériai és egy Haitiről származó atya, akik a nyári egyetem kedvéért hagyták ott pár napra Bécs városát, ahol jelenleg tanulmányaikat végzik. A magyarságot pedig két Felvidékről érkezett hallgató és természetesen a pécsi vendéglátók képviseltük. Nemcsak teológusok vettek részt a nyári egyetemen, hanem a szociológiai tanszékről, valamint az Egészségtudományi Karról is többen bekapcsolódtak a programba. A nyári egyetem témája a „Szegénység és egészség” volt. Az interaktív előadások mellett többször csoportos feladatok formájában dolgoztunk, ezáltal lehetőségünk nyílt, hogy egymást jobban megismerjük és együtt nyerjünk betekintést a nyári egyetem témájába, ami a szegénység és az egészség kapcsolata volt.

A vendéghallgatók a Káptalan utcában található zarándokszálláson kaptak elhelyezést, amely közel esik a főiskola épületéhez, ugyanakkor Pécs centrumához is, tehát mindent jól meg tudtak közelíteni. Minden nap reggel 8 órakor találkoztunk a Hittudományi Főiskola alsó szintjén, ahol együtt fogyasztottuk el a reggelit, hogy teljes erővel és figyelemmel tudjunk részt venni az előadásokon, amelyek 9 órától délután fél 4-ig tartottak. A kötelező program után a szabadidőt igyekeztük a lehető legjobban kihasználni, amit arra fordítottunk, hogy minél jobban megismerjük egymást, a külföldi hallgatókkal pedig Pécs városát.

Vasárnap együtt ünnepeltük meg a szentmisét, hiszen három atya is volt a résztvevők között. Ezt követően délután nagyobb túrát tettünk az Éger-völgyben. Túránk közben többek között láthattuk a régi pálos kolostor romjait és szintén felejthetetlen volt az a kilátás, amely a világ végén álló szikláról tárult elénk. Kellemes fáradsággal érkeztünk vissza, hiszen 5 órát vett igénybe ez a túra. Meghatározó élmény volt továbbá a két táncház, amit főiskolánk egyik hallgatója, Csigi Tamás vezetett párjával. Öröm és ugyanakkor büszkeség volt, hogy a magyar néphagyományt, kultúrát bemutathattuk külföldi társainknak. Utolsó este, amely egyben a búcsúestünk is volt, leültünk közösen és egy jó baráti beszélgetés keretében gondoltunk vissza az eltöltött időre.

A nyári egyetem központi témája a „szegénység és egészség” volt, amellyel kapcsolatosan hangoztak el előadások. Elsőként Dr. Martos Levente Balázs atya, a Győri Hittudományi Főiskola tanára adott elő a 40. zsoltár, illetve Jób könyve alapján. Részletes betekintést nyertünk, hogy ez a két fogalom hogyan jelenik meg a Szentírásban. Délután gyakorlatiasabb program következett, melynek keretében ellátogattunk a Pécsi Egyházmegyei Karitászhoz, amelynek tagjai beszámoltak tevékenységükről, sikereikről és a kihívásokról egyaránt. Szombat délelőtt Sipos Edit a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola oktatója tartott foglalkozást. Szerepjátékot játszottunk, melynek keretében megismerhettük néhány gyermek sorsát, akik a világ különböző pontjain élnek, különböző élethelyzetekben. Ezt követően a Zsolnay Negyedben Péntek Eszter, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar szociológiai tanszékének tanára tartott bevezető előadást az egészségszociológiáról. A hétfői napon a Szent Lőrinc Gondozóotthonba látogattunk el, ahol Dr. Stark András pszichiáter vezetésével filmklubra került sor, melynek keretében a "Szavak nélkül" című lengyel filmet tekintettük meg. A nap további részében Szücs Attila a Szent Lőrinc Gondozóotthon igazgatója tartott előadást az otthonok működésével kapcsolatban, illetve az idős emberek helyzetéről is szót ejtett. Megtudtuk, hogy milyen krízissel kell szembenézni ebben az életkorban, valamint beszélt az időskori krízis lehetséges feldolgozási módjairól is. Kedden Sigrid Müller professzorasszony, a Bécsi Egyetem Katolikus Teológia Karának dékánja tartott előadást a szegénység és az egészség teológiai dimenziójáról. Az előadást követően került sor a hallgatók által elkészített projektmunkák bemutatására. Egy életszituációt kellett feldolgoznunk, miszerint a pápa egy plébániára látogat el, ahol a szegényekkel, idősekkel, gyerekekkel kíván vacsorázni. Ennek a programnak a megszervezését kaptuk feladatul. Sok kreatív megoldás született. Az utolsó nap György-telepre vezetett az utunk, ahol Várda Ferenc a Pécsi Egyházmegye munkatársa fogadott minket. Ismertették azokat a helyi szociális és pasztorális törekvéseket, amellyel a hátrányos helyzetben élők életlehetőségeit próbálják kiszélesíteni. Igyekeznek segíteni rajtuk, de nem „ingyen”, hanem úgy, hogy ők is tehessenek valamit a saját boldogulásukért. Tevékenységüknek köszönhetően már megszületett a helyiekből egy olyan mag, akik aktívan részt vesznek az ott folyó munkában.

Hálásak vagyunk az Úristennek, hogy ezt a pár napot együtt tölthettük, hiszen nem csak tudásunk és látókörünk tágult, hanem lélekben és emberi kapcsolatokban egyaránt gazdagodhattunk.

Rácz Dávid, 3.évfolyam

 

PPHF Nyári Egyetem: ahogy belülről láttam...

Életem első nyári egyeteme kellemes csalódás volt. Pár nappal a kezdete előtt féltem, hogy nem fogok tudni majd beszélgetni a másik országból jött hallgatókkal, megfordult a fejemben, hogy inkább el se megyek, de nagyon örülök, hogy ott lehettem, mert ilyen élményben nem mindenkinek lehet része. Mindegy volt, hogy előadáson ültünk, kirándultunk vagy bármi mást csináltunk mindig jó volt a hangulat. Sokat számított az is, hogy több oktató az egész időt velünk töltötte és minden előadó tudása legjavát osztotta meg velünk. Érdekes volt megtapasztalni, mások hogyan látnak egy-egy kérdést, ki mit gondol a szegénység és az egészség mibenlétéről. Ha valaki nem boldogult egy adott nyelvvel, mindig volt, aki a segítségére sietett. Egy két nap után, már automatikusan angolul próbáltam kigondolni a mondani valóm, akárhol voltam. Ez sokszor meglepett, hiszen attól még, hogy én néhány napig idegen nyelvűekkel voltam, a városban minden a régi maradt. Sok bíztatást, elismerést kaptam, azt éreztem fontos vagyok és szeretnek. Így ez volt nekem életem egyik legjobb hat napja. Arra is ráébredtem, hogy mennyire fontos a nyelvtanulás. Remélem a jövőben még sok hasonló élményben lehet részem.

 

Pintér Lilla, 2.évfolyam

 

Az idei évben is megrendezésre kerül a Pécs-Kőszeg-Mariazell zarándoklat. Június 29-én este indulunk Kőszegre és négy nap alatt tesszük meg gyalog a 160 kilométeres utat Mariazellbe. A szállások költsége 70 euro, a buszköltség pedig 12.000 Ft. További részleteket Dr. Kovács Gusztáv tanár úrtól, a zarándoklat szervezőjétől tudhattok meg.
A jelentkezéseket kérjük, hogy Révész Bettina címére (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) küldjétek el, legkésőbb április 16-ig.

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél