Ügyeleti rend a Főiskolán
Július 1-augusztus 20-ig ügyeleti rend lesz a Főiskolán  
Elektronikus levélben fogadjuk a megkereséseket:
 
intézményi ügyek fotit...

Bõvebben

JÁTÉK A HITTANÓRÁN?
JÁTÉK A HITTANÓRÁN?
Több évtizedes tapasztalatom, hogy azok az ismeretek, amelyeket valamilyen játékos formában is összefoglalunk, gyakorlunk és...

Bõvebben

SIKERES EMBERI KAPCSOLATOK – HALLGATÓINK A BÉCSI NYÁRI EGYETEMEN
SIKERES EMBERI KAPCSOLATOK – HALLGATÓINK A BÉCSI NYÁRI EGYETEMEN
A Bécsi Egyetem Katolikus Teológiai Kara idén június 1-6. között rendezte meg a...

Bõvebben

Felvételi jeletkezés a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára
Felvételi jelentkezés a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola felvételt hirdet katekéta BA alapszakra és hittan...

Bõvebben

EGYHÁZTÖRTÉNÉSZEK V. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola ad otthont az Egyháztörténészek V. Országos Találkozójának május 24-25-én. A konferencia résztvevői idén a papne...

Bõvebben

Hallgatóink az Opolei Nyári Egyetemen
Hallgatóink az Opolei Nyári Egyetemen
 
2018-ban is megrendezésre került az Opolei Nyári Egyetem, melyen főiskolánkat kilenc hallgató képv...

Bõvebben

Szakmódszertani konferencia és könyvbemutató
Szakmódszertani konferencia és könyvbemutató a DOCAT MEGJELENÉSE ALKALMÁBÓL az
MTA- PPHF VALLÁSPEDAGÓGIA SZAKMÓDSZERTANI KUTATÓCSOPORT, A VIGÍLI...

Bõvebben

Zsoltárok a műzenében - Dobos László zeneművészeti előadása 2018-05-11!
Dobos László Tanár Úr Zsoltárok a műzenében című audiovizuális egyházzenei sorozatának következő  előadása május 11.

Bõvebben

Látogatás a tábori lelkészségen
Látogatás a tábori lelkészségen
április 24-én főiskolánk hallgatói tanulmányi kiránduláson vettek részt, melynek célja az MH 86. Szolnok Helik...

Bõvebben

Hans Urs von Balthasar és a keresztény egyetemesség
Hans Urs von Balthasar és a keresztény egyetemesség
 
Konferencia a teológus halálának 30. évfordulója alkalmából
Pécs, 2018. áprili...

Bõvebben

Ügyeleti rend a Főiskolán
JÁTÉK A HITTANÓRÁN?
SIKERES EMBERI KAPCSOLATOK – HALLGATÓINK A BÉCSI NYÁRI...
Felvételi jeletkezés a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára
EGYHÁZTÖRTÉNÉSZEK V. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
Hallgatóink az Opolei Nyári Egyetemen
Szakmódszertani konferencia és könyvbemutató
Zsoltárok a műzenében - Dobos László zeneművészeti előadása...
Látogatás a tábori lelkészségen
Hans Urs von Balthasar és a keresztény egyetemesség...
PHF - Események

A Pécs Története Alapítvány régi szándéka Pécs város történetének átfogó összefoglalása és közkinccsé tétele. E vállalkozás potenciális szellemi bázisaként tekintünk korosztálytól
függetlenül minden egykori és jelenlegi pécsi lakosra. Különösen bízunk az együttműködésben a város 1945 és 1990 közötti időszakának megismeréséhez. Nélkülözhetetlennek tartjuk,
hogy e munkában a tudományos feladatok összehangolása mellett minden ötlet, egyéni ismeret, közösségi emlék és élmény megtalálja a maga helyét. E célból indítjuk útjára jelen
felhívással a „,PÉCS8” programot.
Bízunk benne, hogy e kezdeményezéssel minden pécsi személyes tudása közösségi élménnyé válhat!
E felhívás értelmében várunk
minden Péccsel kapcsolatos, 1945 és 1990 között keletkezett, a mindennapi élet bármely vonatkozását érintő (politika, kultúra, munka, család, egyházak, építészet, iskola,
ünnepségek, szórakozás stb.) írásos és tárgyi emléket (fotók, filmfelvételek, tárgyi emlékek, hivatalos iratok, naplók, levelek, személyes feljegyzések stb.);
az 1945 és 1990 közötti időszakra vonatkozó visszaemlékezést, érdekes vagy jellemző élethelyzetet, eseményt megörökítő történetet.
Az írott (papír alapú) dokumentumok és fotók gyűjtőhelye a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Osztálya (7622-Pécs, Universitas u. 2/a, H–P 8–18h,
Pap Dávid Zoltán osztályvezető, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
A tárgyi emlékeket és fotókat a Janus Pannonius Múzeum Várostörténeti Múzeuma gyűjti. (7621-Pécs, Felsőmalom utca 9. H–Cs 10–16h, Pásztor Andrea muzeológus,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 30/566-9740)
A beérkező anyagokat e két gyűjtőhely munkatársai digitalizálják és archiválják, felhasználásuk módjáról (kutathatóság, publikálhatóság) a tulajdonos rendelkezhet. Az eredeti dokumentumok,
emlékek a tulajdonosoknál maradhatnak, de a közgyűjtemények szívesen fogadják az ajándékozásra szánt anyagokat is.
Az írásba foglalt visszaemlékezéseket, történeteket és a már digitalizált emlékeket a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre várjuk. Erre a címre várjuk kérdéseiket, észrevételeiket is!

December 1-jén, csütörtökön nyílt napot rendez a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. A délelőtti kurzusok szabadon látogathatók lesznek és 11:30-tól Dr. Cziglányi Zsolt rektor beszélget az érdeklődőkkel a továbbtanulás rendszeréről illetve a főiskola kínálta lehetőségekről. Katt, a nap folyamán látogatható kurzusok listájához.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

A rövid ciklusú (60-120 kredites) képzések bevezetésével a szenátus átgondolta és egységesítette a különböző szakokon a tanulmányokat lezáró feladatokat.

A legalább három éves (180-360 kredites) szakokon továbbra is diplomadolgozatot kell készíteni, és azt a záróvizsgán megvédeni. Az ennél rövidebb szakokon a diplomadolgozatnál egyszerűbb szakdolgozati tanulmányt kell benyújtani (lásd alább).

A BA szakon a záróvizsga részeként tantárgyi vizsgákat is kellett tenni - ezek megszűnnek, és minden szakon egységes elvek mentén kell a tanult főtárgyakból összefoglaló vizsgát tenni. Főtárgynak az minősül, amiből az adott szakon legalább két kollokviumot kellett tenni.

Nem kell összefoglaló vizsgát tenni

 • abból a tárgycsoportból, amiből a hallgató hét éven belül szigorlatozott vagy a bemeneti szakján tantárgyi záróvizsgát tett
 • filozófiából a 180 kreditnél nem hosszabb szakokon
 • az előkészítő, műveltségi, társadalomtudományi és szabadon választható tárgyakból (akkor sem, ha vizsgákat kellett tenni belőlük)

A vizsgát tantárgycsoportonként kell letenni, tehát

 • a filozófiai tárgyakból a FILOZÓFIA vizsga keretében (csak osztatlan kétszakos hittanár szakon)
 • egyháztörténetből és patrológiából az EGYHÁZTÖRTÉNET vizsga keretében
 • Ó- és Újszövetségből a BIBLIKUM vizsga keretében
 • dogmatikából, morálisból és fundamentálisból a SZISZTEMATIKUS TEOLÓGIA vizsga keretében
 • liturgikából és pasztorálisból az ALKALMAZOTT TEOLÓGIA vizsga keretében
 • pszichológiából és pedagógiából a PEDAGÓGIA vizsga keretében (csak katekéta szakirányosok)

Az alábbi táblázat mutatja, hogy az egyes szakokon miből kell összefoglaló vizsgát tenni:

 

Filozófia

Egyháztörténelem

Biblikum

Szisztematikus teol.

Alkalmazott teol.

Pedagógia

Teológia 6

---

---

---

---

---

---

Teológia 5

---

---

---

---

Liturgika (4 tárgy)

Gyak. teol. + pasz­torális szentségtan

---

Hittanár osztatlan egyszakos

---

---

Ószövetség: 3 bevezető, 2 exegézis

Újszövetség: 4 bevezető, 2 exegézis

Dogmatika (6 félév)

Morális (4 félév)

Fundamentális (2 fv)

Liturgika (2 tárgy = liturgikus év, Euka­risz­tia lit.) Gyak. teol. + pasz­torális szentségtan

---

Hittanár osztatlan kétszakos

Kritika, ontológia, antropológia, etika

egyháztörténelem 4 félév

Ószövetség: 3 be­vezető, Újszövetség: 4 bevezető

Dogmatika (6 félév)

Morális (4 félév)

Fundamentális (2 fv)

Liturgika (2 tárgy = liturgikus év, Eukarisztia lit.)

---

Katekéta-LPM

lelkipásztori szakir.

(jövő évtől)

---

egyháztörténelem 4 félév,

patrológia 2 félév

Ószövetség: 3 be­vezető, Újszövetség: 4 bevezető

Dogmatika (6 félév)

Morális (4 félév)

Fundamentális (2 fv)

Liturgika (2 tárgy = liturgikus év, Eukarisztia lit.)

---

idén utoljára

kat. hittan (2 félév)

kat. erkölcstan (2 fv)

vall.teol + teol. ismel

Katekéta-LPM

katekéta szakirány

(jövő évtől)

---

egyháztörténelem 4 félév,

patrológia 2 félév

Ószövetség: 3 be­vezető, Újszövetség: 4 bevezető

Dogmatika (6 félév)

Morális (4 félév)

Fundamentális (2 fv)

Liturgika (2 tárgy = liturgikus év, Eukarisztia lit.)

pszichológia (ált., fejl., szoc.)

pedagógia (neve­léstan, oktatástan, kateketika)

idén utoljára

kat. hittan (2 félév)

kat. erkölcstan (2 fv)

vall.teol + teol. ismel

HN osztott 2 féléves (60 kredites)*

---

egyháztörténelem 4 félév

Ószövetség: 3 beve­zető, 2 exegézis

Új­szövetség: 4 bev.

kat. hittan (2 félév)

kat. erkölcstan (2 félév)

Liturgika (2 tárgy = liturgikus év, Eukarisztia lit.)

---

HN osztott 3 vagy 4 féléves (90 vagy 120 kredites)*

---

egyháztörténelem 4 félév

Ószövetség: 3 beve­zető, 2 exegézis

Újszövetség: 4 be­vezető, 1 exegézis

kat. hittan (2 félév)

kat. erkölcstan (2 félév)

Liturgika (2 tárgy = liturgikus év, Eukarisztia lit.)

---

*Kivéve, ha a bemeneti szakján hét éven belül szigorlatot vagy összefoglaló vizsgát (záróvizsgát) tett belőle. – csak nappalincsak levelezőn

AZ ÖSSZEFOGLALÓ VIZSGA TÁRGYA

Minden tantárgyból az illetékes tanszék tételjegyzéket ad ki, amelyben a tárgy legfontosabb témái szerepelnek. A tételjegyzék azt is tartalmazza, hogy miből kell készülni a vizsgára. A tételeket tehát jó előre lehet tudni, azokat ki lehet dolgozni. Lásd a már elérhető tételsorokat:

Filozófia (ontológia, kritika, antropológia, etika)

Egyháztörténet

Patrológia

Ószövetség (1. változat: 3 bevezető, 2. változat: 3 bevezető + 2 exegézis)

Újszövetség:

4 bevezető (HN osztatlan kétszakos, katekéta-LPM, HN osztott 60 kredites)

4 bevezető + 1 exegézis (HN osztott 90-120 kredites)

4 bevezető + 2 exegézis (HN osztatlan egyszakos)

Fundamentális

Dogmatika (6 féléves)

Morális

Katolikus hittan

Katolikus erkölcstan

Liturgika:

2 féléves (Egyházi év, Az Eukarisztia liturgiája)

4 féléves

Pasztorális (gyakorlati teológia + pasztorális szentségtan)

Pszichológia (általános lélektan, fejlődéslélektan, szociálpszichológia)

Pedagógia (neveléstan, oktatástan, kateketika 1.)

A vizsgát kétfős bizottság előtt kell letenni; tantárgyanként tételt kell húzni, és rövid kidolgozási idő után tantárgyanként tíz perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

Ezen a vizsgán tehát egy-egy tételt átfogóan kell bemutatni; tíz percben össze kell foglalni a vele kapcsolatos legfontosabb ismereteket, összefüggéseket. Ahogy megkaptuk a tételjegyzéket, ér-demes nekiállni, elolvasni a hozzá tartozó tananyagot és kidolgozni a tételeket – tehát ki kell emelni belőle azokat az ismereteket, amelyeket egy tízperces vizsgán el kell mondanunk.

Mikor kell letenni a vizsgát?

Az utolsó félévben kell letenni: azokból a tárgyakból, amikből korábban már végeztünk, a félév elején (a téli vizsgaidőszak után) kell vizsgázni; amikkel az első ciklusban végzünk, azokból ápri-lisban kell előrehozott összefoglaló vizsgát tenni, és amikből csak májusban végzünk, azokból június elején kell vizsgázni.

Csak az kaphat végbizonyítványt, aki a szakjára előírt mindegyik összefoglaló vizsgát letette.

Írásbeli vizsga lehetősége

Egyes tanszékek dönthetnek úgy is, hogy nem szóbeli, hanem írásbeli összefoglaló vizsgát szer-veznek. Ez esetben a tételjegyzék mellé kiadnak egy részletes kérdéssort (tételenként legalább 8 kérdést); ezek és csak ezek a kérdések szerepelnek majd a vizsgán, belőlük válogatják majd össze a teszt anyagát.

Az írásbeli vizsga esetében az összes írásbeli tárgyból egyszerre kell tesztet írni, és a teljes teszt pontszáma alapján ugyanazt a jegyet kapja a hallgató a vizsgán szereplő valamennyi tárgyra.

 

TÁJÉKOZTATÓ A SZAKDOLGOZATI TANULMÁNYRÓL

 

A legalább 6 féléves szakokon (teológia, osztatlan hittanár, katekéta-LPM) a tanulmányok zárásaként továbbra is diplomadolgozatot kell írni – az eddigi szabályok szerint.

A rövidebb szakokon (60-90-120 kredites HN osztott) a tanulmányok végén nem kell diplomadolgozatot írni, DE

 • vagy pedagógiából a szakdolgozati tanulmány keretében
 • vagy valamelyik főtárgyból az összefoglaló vizsgához kapcsolódóan

szaktárgyi tanulmányt kell készíteni.

E tanulmány lényege, hogy valamilyen teológiai (= dogmatikai, morális, fundamentális, liturgikus, pasztorális, biblikus, egyháztörténeti vagy patrológiai) kérdés

 • tudományos vonatkozásait
 • és evangelizációs, illetve kateketikai jelentőségét és vonatkozásait
 • a szakirodalom felhasználásával be kell mutatni.

Értelemszerűen olyan témát kell választani, aminek van evangelizációs, illetve kateketikai jelentősége: tehát a keresztény igehirdetés, hitoktatás foglalkozik vele; a hívő vagy kívülálló közvéleményt a kérdés foglalkoztatja.

Az egész tanulmány terjedelme legalább 50.000, legfeljebb 80.000 leütés.

A tanulmány első, nagyobbik része a kérdés tudományos szempontjait dolgozza fel. Ennek a minimális terjedelme 35.000 leütés. A kidolgozás során be kell mutatni:

 • hogyan állt elő a kérdés, mi a teológiai jelentősége, milyen nagyobb kérdéskörbe tartozik; ha a kérdés túl nagy falat, akkor egy részterületre vagy egyetlen/kevesebb szempontra le kell szűkíteni (= FELVEZETÉS, LEHATÁROLÁS)
 • a kérdés megértéséhez tisztázandó fogalmakat, kifejezéseket (= FOGALMAK TISZTÁZÁSA)
 • milyen forrásokra támaszkodik a teológia a kérdés megválaszolásához (az érvanyag milyen bibliai helyekre, hagyományra, tekintélyi kijelentésekre épít – ezek értéke, értelmezési kérdései) (= FORRÁSOK BEMUTATÁSA, ÉRTÉKELÉSE)
 • a kérdéssel kapcsolatos legfontosabb nézeteket, eltérő felfogásokat és ezek kritikáját (= NÉZETEK BEMUTATÁSA, KRITIKÁJA)
 • összegzést: a kérdés hangsúlyos pontjai, tanítása a mai katolikus teológiában (= ÉRTÉKELÉS, ÖSSZEGZÉS)

A tanulmány második része bemutatja, hol, milyen összefüggésben jelenik meg a téma az igehirdetés, evangelizáció, a felnőtt- és gyermekkatekézis területén; milyen vonatkozásait hangsúlyozzuk, hogyan dolgozzuk fel különféle korcsoportok és problémakörök számára. Ebben a részben érdemes javaslatokat is tenni arra, hogyan lehetne a kérdést pontosabban, hatékonyabban, szemléletesebben tárgyalni a katekézisben.

A tanulmány megírásának menete:

Amikor kitaláltuk, miből szeretnénk majd a tanulmányt írni, érdemes megkeresni a tárgy tanárát, és megkérni témavezetésre.

1. lépés: megírásra alkalmas téma keresése

Válasszon olyan témát, amelynek van kateketikai vagy evangelizációs jelentősége és Önt is érdekli. A következő célt tűzze ki maga elé: szeretnék alaposan utána járni ennek a témának, mert tudom, hogy nemcsak nekem, másoknak is fontos. Arra törekszem, hogy több szempontból bemutassam, mérlegeljem a vele kapcsolatos nézeteket, és így a katolikus tanítást árnyaltan és hitelesen tudjam bemutatni.

A megírás során olvasóként a teológus társait gondolja maga elé: tételezze fel, hogy az olvasó teológiai alapismeretekkel már rendelkezik, a szakkifejezéseket érti.

Jól gondolja át a témához való viszonyát, mert ennek a dolgozatnak nem az a célja, hogy a saját felfogását igazolja vagy másokat meggyőzzön. Ezt úgy kell megírni, hogy a tények és érvek magukért beszéljenek.

2. lépés: irodalom gyűjtése

Gyűjtse össze a témájával kapcsolatos magyar nyelvű irodalmat: ha nem eleve egy cikk vagy könyv keltette fel a téma iránt az érdeklődését, akkor kezdje a lexikonokkal, szótárakkal, össze-foglaló munkákkal (kézikönyvek, kommentárok). Ezután keressen a témáról szóló vagy azt érin-tő könyveket, könyvrészleteket, tanulmányokat, cikkeket. A már megtalált irodalomban mindig talál további irodalmi hivatkozásokat – lehetőleg ezeket is keresse meg.

Kötelező elem, hogy legalább egy idegen nyelven legalább három, a témával kapcsolatos irodalmat is fel kell használnia a dolgozatához.

3. lépés: dolgozatterv készítése és benyújtása (határidő: február 15.)

Lassan kezd összeállni a fejében, pontosan miről is fog szólni a dolgozata. Ha látszik, hogy túl nagy témába fogott, akkor szűkítse le azon belül egy részkérdésre vagy egyetlen/kevesebb szempontra.

Gondolja át, milyen lépésekben kívánja bemutatni a témát (lásd feljebb a kidolgozás lépéseit), ezt írja le (nagyjából ez lesz a dolgozatának a tartalomjegyzéke), és adja be a tanulmányi irodára a dolgozattervét, amely a következőket tartalmazza:

 1. Rövid bevezetést, amelyben bemutatja a témáját, megindokolja a téma jelentőségét
 2. A kidolgozás lépéseit: mikről fog szólni a dolgozata, hogyan fogja felépíteni
 3. A dolgozathoz felhasznált irodalmat (egy jegyzéket azokról a művekről, amiket gyűjtött és amikre támaszkodik a megírás során)

Ha még e tanév végén akar diplomát szerezni, akkor a dolgozattervet legkésőbb február 15-ig kell beadni a tanulmányi irodára. Ezután a Tanszékvezetők Tanácsa megvizsgálja, hogy a terv megfelel-e a feltételeknek, a téma (ebben a formában, ezzel az irodalommal, stb.) tisztességgel megírható-e, és kijelöl egy bírálót (ha van témavezetője, akkor általában őt).

Míg a döntésre (kiegészítő feltételekre, tanácsokra) vár, kezdje el a dolgozat részeinek kidolgozását. Nagyon figyeljen oda arra, hogy kövesse a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásait a dolgozat tartalmi és formai követelményeivel kapcsolatban. A tudományos világ különösen is kényes arra, hogy mások gondolatait, írásait csak a forrás megjelölésével szabad felhasználni – akár csak összefoglaljuk, akár szó szerint idézzük azokat. Ha a bíráló akár csak egy helyen is plágiumot lát a dolgozatban, azonnal vissza kell dobja!

4. lépés: a dolgozat benyújtása (határidő: március 31.)

Legkésőbb március 31-ig be kell adnia a kész dolgozatot. A bírálója ezután három héten belül elolvassa, és jegyet ad rá. Ha véletlenül maradnak a dolgozatban olyan hibák, figyelmetlenségek, amelyek miatt vissza kellene dobnia, vagy nagyon le kellene a jegyét rontania, akkor a bíráló még visszaadhatja Önnek a dolgozatot gyors javításra – ez esetben a javított változatot legkésőbb május 15-ig be kell adni.

 

2016 November 16 Hallgatók

GYIK

Gyakran ismételt kérdések

(a válaszok az egyes témacímekre kattintva érhetők el)

 

Diplomadolgozatra vonatkozó határidők

Tézis/Dolgozatterv követelményei

Záróvizsgára vonatkozó információk

Tájékoztató az önköltségről

Tájékoztató a szakdolgozati tanulmányról (rövid képzésekre vonatkozó dolgozat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az első Olmützi Bioetikai Nyári Egyetemen Magyarországot, illetve főiskolánkat négy hallgató képviselte. Az egyhetes kint tartózkodásunk során a meddőség témakörével foglalkoztunk. A konferencia angolul folyt, hiszen lengyel, szlovák, román, osztrák hallgatókkal kellett megtalálni a közös nyelvet. Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a világ népességének milyen nagy százalékát érinti a terméketlenség. A bemutatott adatok szerint minden hatodik nőt és férfit.

Hazánkban ritkán beszélünk a meddőség kérdéséről, holott közvetve vagy közvetlenül, de egyre növekvő számban érint bennünket és a környezetünket is ez a probléma. Olmützben betekintést nyertünk a meddőséggel kapcsolatos kutatásokba, megismerhettük a reproduktív orvostudomány aktuális állását, a termékenységet befolyásoló pszichológiai háttérmechanizmusokat, valamint a témával kapcsolatos egyházi álláspontot. Külön előadás foglalkozott a szülővé válás, valamint az örökbefogadás kérdésével. Az előadók igyekeztek minél kézzelfoghatóbbá tenni a problémát, így a különböző feladatokon keresztül kipróbálhattuk magunkat tőlünk látszólag idegen szerepekben, belehelyezkedhettünk mások élethelyzetébe. Személyes tanúsággal is találkoztunk, amikor egy édesapa elmesélte a kisfia örökbefogadásáig vezető utat.

A tanórák mellett kulturális események színesítették a nyári egyetem programját. A helyi egyetem tanárai vezettek bennünket körbe a városban, és megcsodálhattuk a környék templomait is. Ellátogattunk Kromerizbe is, ahol megtekinthettük a püspöki palotát.

Az Olmützben tapasztaltakra az Közép-Európai Bioetikusok Társasága (Association of Bioethicists in Central-Europe) által szervezett prágai konferencia tette fel a koronát, ahol tovább mélyíthettük ismereteinket. A hét során nemcsak tudásban, hanem szemléletben is gazdagodtunk, és ismeretségeket köthettünk. A következő nyári egyetemnek tavasszal főiskolánk ad otthont, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődő hallgatókat!     

Csonka Laura (V. évf.); Pintér Lilla (II. évf.)

         

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél