Ügyeleti rend a Főiskolán
Július 1-augusztus 20-ig ügyeleti rend lesz a Főiskolán  
Elektronikus levélben fogadjuk a megkereséseket:
 
intézményi ügyek fotit...

Bõvebben

JÁTÉK A HITTANÓRÁN?
JÁTÉK A HITTANÓRÁN?
Több évtizedes tapasztalatom, hogy azok az ismeretek, amelyeket valamilyen játékos formában is összefoglalunk, gyakorlunk és...

Bõvebben

SIKERES EMBERI KAPCSOLATOK – HALLGATÓINK A BÉCSI NYÁRI EGYETEMEN
SIKERES EMBERI KAPCSOLATOK – HALLGATÓINK A BÉCSI NYÁRI EGYETEMEN
A Bécsi Egyetem Katolikus Teológiai Kara idén június 1-6. között rendezte meg a...

Bõvebben

Felvételi jeletkezés a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára
Felvételi jelentkezés a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola felvételt hirdet katekéta BA alapszakra és hittan...

Bõvebben

EGYHÁZTÖRTÉNÉSZEK V. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola ad otthont az Egyháztörténészek V. Országos Találkozójának május 24-25-én. A konferencia résztvevői idén a papne...

Bõvebben

Hallgatóink az Opolei Nyári Egyetemen
Hallgatóink az Opolei Nyári Egyetemen
 
2018-ban is megrendezésre került az Opolei Nyári Egyetem, melyen főiskolánkat kilenc hallgató képv...

Bõvebben

Szakmódszertani konferencia és könyvbemutató
Szakmódszertani konferencia és könyvbemutató a DOCAT MEGJELENÉSE ALKALMÁBÓL az
MTA- PPHF VALLÁSPEDAGÓGIA SZAKMÓDSZERTANI KUTATÓCSOPORT, A VIGÍLI...

Bõvebben

Zsoltárok a műzenében - Dobos László zeneművészeti előadása 2018-05-11!
Dobos László Tanár Úr Zsoltárok a műzenében című audiovizuális egyházzenei sorozatának következő  előadása május 11.

Bõvebben

Látogatás a tábori lelkészségen
Látogatás a tábori lelkészségen
április 24-én főiskolánk hallgatói tanulmányi kiránduláson vettek részt, melynek célja az MH 86. Szolnok Helik...

Bõvebben

Hans Urs von Balthasar és a keresztény egyetemesség
Hans Urs von Balthasar és a keresztény egyetemesség
 
Konferencia a teológus halálának 30. évfordulója alkalmából
Pécs, 2018. áprili...

Bõvebben

Ügyeleti rend a Főiskolán
JÁTÉK A HITTANÓRÁN?
SIKERES EMBERI KAPCSOLATOK – HALLGATÓINK A BÉCSI NYÁRI...
Felvételi jeletkezés a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára
EGYHÁZTÖRTÉNÉSZEK V. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
Hallgatóink az Opolei Nyári Egyetemen
Szakmódszertani konferencia és könyvbemutató
Zsoltárok a műzenében - Dobos László zeneművészeti előadása...
Látogatás a tábori lelkészségen
Hans Urs von Balthasar és a keresztény egyetemesség...

JÁTÉK A HITTANÓRÁN?

2018 June 15

JÁTÉK A HITTANÓRÁN?

Több évtizedes tapasztalatom, hogy azok az ismeretek, amelyeket valamilyen játékos formában is összefoglalunk, gyakorlunk és megerősítünk, nem csupán maradandóbban rögzülnek az emlékezetben, de jobban alakítják, formálják a személyiséget is. Ez nemcsak a gyerekekre és fiatalokra igaz, de a felnőttekre is. A didaktikus játék ezért nem egyszerűen egy szórakoztató óra-mozzanat, amely színesebbé, változatosabbá, vonzóbbá teszi a hitoktatás folyamatát – természetesen az is –, hanem az oktató-nevelő munka hatékony eszköze.

         Az itt közreadott játékokat abból a több mint háromszázból válogattam ki, melyet felnőtt hittanosaim számára az elmúlt 25 évben készítettem. Ezek a játékok tehát felnőtteknek készültek, de legtöbbjük a középiskolások hitoktatásában is felhasználható. Így ez a két kötet lényegében a Lámpás kiadónál 1994-ben és 1997-ben megjelent játékoskönyveim folytatása, mivel azok annak idején az általános iskolai hitoktatáshoz készültek.

         A két kötet játékainak kiválogatásában nehézséget jelentett, hogy a felnőttek katekézisének nincs tanterve, és hogy a középiskolákban is többféle tanterv szerint tanítanak hittant, így nem tudtam a játékokat egy konkrét ismeretanyaghoz igazítani. Igyekeztem ezért olyan anyagrészeket választani, melyek nagy valószínűséggel minden középiskolás és felnőtt hittancsoport programjában szerepelnek.

         A játékok táblázatokat, ábrákat tartalmazó és kartonból kivágható eszközeit (kártyák, dominók, összeilleszthető képek, cédulák, stb.) a korábbi két játékoskönyvből csak aprólékos munkával lehetett kimásolni. Itt két egyszerűbb lehetőséget kínálunk. Az egyik, hogy mivel a könyv ábrái eredeti méretűek, azok fénymásoló géppel kimásolhatók.  A másik, hogy a könyvhöz mellékelt CD-ről a számítógép nyomtatójával minden játék-eszközt ki lehet nyomtatni. Ez utóbbi megoldás lehetővé tette a színes ábrák használatát is, melyek révén a játékok eszközei kifejezőbbé és esztétikusabbá válnak.

         Az egyes játékokat akkor iktassuk az oktatás folyamatába, amikor a benne szereplő feladatok, kérdések anyagát már megtanítottuk. Ezáltal a játék az összefoglalás, az ismétlés, a gyakorlás és elmélyítés eszközévé lesz. A játékban a tanulók ne egyénenként vegyenek részt, hanem kisebb csoportokban. Létszámtól függően alakítsunk 5-8 tagú csapatokat, és ezek tagjai közösen dolgozzanak a feladatok megoldásán. Ez egyrészt azért praktikus, mert valószínű, hogy nem minden résztvevő egyformán jól emlékszik a tanultak valamennyi részletére, a csoport azonban együtt meg tudja oldani a feladatokat. Másrészt a közös tevékenység alkalmas arra, hogy összehangolt munkára, egymás kölcsönös segítésére neveljen. Az én egyik, 30 tagú felnőtt hittancsoportomból négy csapatot szoktam alakítani, a másikból pedig, melyben csak 12-en vannak, kettőt, esetleg néha hármat. Ha van rá lehetőség, ajánlatos az asztalokat és a székeket ilyenkor úgy átrendezni, hogy a csapatok térben is egy kissé elkülönüljenek egymástól.

         A játék természetéből adódik, hogy a csapatok között bizonyos versengés alakul ki abban a tekintetben, hogy melyik oldja meg gyorsabban és pontosabban a játék feladatait. Ezt a természetes versengést azonban semmiképpen se fokozzuk és torzítsuk el azzal, hogy a legügyesebbeket győztesként ünnepeltetjük, a legügyetlenebbet pedig elmarasztaljuk. A játékot úgy kell vezetni, hogy mindenki győztesnek érezhesse magát, és örüljön a megszerzett tudásnak.

         Egy játékos óra előkészítése, megtervezése, a játék-eszközök elkészítése kétségtelenül több munkát kíván, mint egy szokásos órára való felkészülés. Ez a plusz fáradság azonban bőven megtérül.  A résztvevők (a felnőttek is!) szívesebben vesznek részt az órákon, ismereteik mélyebben rögződnek az emlékezetükben, és jobban alakítják, formálják a személyiségüket. Bizonyára különösen hangzik, de a hittanórai játék is hozzájárul ahhoz, hogy jobb keresztények legyenek.

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél