Ügyeleti rend a Főiskolán
Július 1-augusztus 20-ig ügyeleti rend lesz a Főiskolán  
Elektronikus levélben fogadjuk a megkereséseket:
 
intézményi ügyek fotit...

Bõvebben

JÁTÉK A HITTANÓRÁN?
JÁTÉK A HITTANÓRÁN?
Több évtizedes tapasztalatom, hogy azok az ismeretek, amelyeket valamilyen játékos formában is összefoglalunk, gyakorlunk és...

Bõvebben

SIKERES EMBERI KAPCSOLATOK – HALLGATÓINK A BÉCSI NYÁRI EGYETEMEN
SIKERES EMBERI KAPCSOLATOK – HALLGATÓINK A BÉCSI NYÁRI EGYETEMEN
A Bécsi Egyetem Katolikus Teológiai Kara idén június 1-6. között rendezte meg a...

Bõvebben

Felvételi jeletkezés a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára
Felvételi jelentkezés a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola felvételt hirdet katekéta BA alapszakra és hittan...

Bõvebben

EGYHÁZTÖRTÉNÉSZEK V. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola ad otthont az Egyháztörténészek V. Országos Találkozójának május 24-25-én. A konferencia résztvevői idén a papne...

Bõvebben

Hallgatóink az Opolei Nyári Egyetemen
Hallgatóink az Opolei Nyári Egyetemen
 
2018-ban is megrendezésre került az Opolei Nyári Egyetem, melyen főiskolánkat kilenc hallgató képv...

Bõvebben

Szakmódszertani konferencia és könyvbemutató
Szakmódszertani konferencia és könyvbemutató a DOCAT MEGJELENÉSE ALKALMÁBÓL az
MTA- PPHF VALLÁSPEDAGÓGIA SZAKMÓDSZERTANI KUTATÓCSOPORT, A VIGÍLI...

Bõvebben

Zsoltárok a műzenében - Dobos László zeneművészeti előadása 2018-05-11!
Dobos László Tanár Úr Zsoltárok a műzenében című audiovizuális egyházzenei sorozatának következő  előadása május 11.

Bõvebben

Látogatás a tábori lelkészségen
Látogatás a tábori lelkészségen
április 24-én főiskolánk hallgatói tanulmányi kiránduláson vettek részt, melynek célja az MH 86. Szolnok Helik...

Bõvebben

Hans Urs von Balthasar és a keresztény egyetemesség
Hans Urs von Balthasar és a keresztény egyetemesség
 
Konferencia a teológus halálának 30. évfordulója alkalmából
Pécs, 2018. áprili...

Bõvebben

Ügyeleti rend a Főiskolán
JÁTÉK A HITTANÓRÁN?
SIKERES EMBERI KAPCSOLATOK – HALLGATÓINK A BÉCSI NYÁRI...
Felvételi jeletkezés a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára
EGYHÁZTÖRTÉNÉSZEK V. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
Hallgatóink az Opolei Nyári Egyetemen
Szakmódszertani konferencia és könyvbemutató
Zsoltárok a műzenében - Dobos László zeneművészeti előadása...
Látogatás a tábori lelkészségen
Hans Urs von Balthasar és a keresztény egyetemesség...

A bioetika és az ökumenizmus jövője - konferencia Olmützben

2017 December 11

A bioetika és az ökumenizmus jövője
„A bioetika mint az ökumenikus együttműködés lehetséges terepe” címmel szerveztek december 7-én nemzetközi konferenciát a csehországi Olmützben, melyen főiskolánkat Kovács Gusztáv és Ragadics Tamás képviselték. A Palacky Egyetem Szent Cirill és Metód Teológiai Karán megrendezésre került eseményre Lengyelországból, Magyarországról és Romániából érkeztek résztvevők.
„Az ökumenizmussal kapcsolatos viták hangsúlya az elvi kérdésekről egyre inkább a gyakorlati együttműködés lehetőségei felé tolódik” – jelentette ki Dominik Opatrný erkölcsteológus, a konferencia szervezője. „Ezért célszerű rákérdezni arra, hogy milyen különböző hagyományokon alapulnak az eltérő álláspontok, így a bioetika tudománya, valamint az egyes részterületek is gazdagodhatnak.”
„Az erkölcsteológusok különleges szabadsággal rendelkeznek, amikor bekapcsolódnak a mai bioetikai vitákba” - kezdte előadását Kovács Gusztáv, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rektora. A teológusok sajátos szabadságából fakad az is, hogy rendkívül nyitottá tehetik a bioetikai kérdésekről folyó vitákat. Megengedhetik maguknak, hogy nagy szabadsággal szóljanak az érintett kérdésekről, új témákat vethetnek fel, a teológia sajátos szemszögéből is megvilágítva a tényeket.
Annak ellenére, hogy a különböző vallások teológusai hasonló kifejezéskészlettel dolgoznak, gyakran elodázzák az alapvető fogalmak tisztázását. Robert Svatoň (Olmütz, Cseh Köztársaság) a katolikus-evangélikus párbeszéd kapcsán rámutatott: mindkét fél egyetért a keresztény antropológia biblikus alapjaival, de továbbra is fennállnak a különbségek bizonyos bioetikai kérdésekben, mint például a meg nem született élet védelme vagy az öngyilkossághoz való viszonyulás kérdése.
Piotr Morciniec (Opole, Lengyelország) további különbségekre is rámutatott: míg a katolikus felfogásban az emberi méltóság ontológiai sajátosságként értékelt tulajdonság, addig a protestáns teológia a méltóságra az ember értékességének eredőjeként tekint. Ez az eltérés kulcsfontosságú lehet az élet kritikus pillanatainak megítélésében, amikor az emberi méltóság különös módon védelemre szorul.
Stefan Iloaie (Kolozsvár, Románia) hozzászólása az ortodox egyházakra irányította a figyelmet. A Román Ortodox Egyház a kommunizmus bukását követően fokozottan szembesült az új kihívásokkal, fel kellett építenie álláspontját a bioetika kérdésköreiben. Erősen hatnak a külföldi, protestáns, illetve elsősorban a katolikus minták, ugyanakkor gyakorlati különbségek is megjelennek. A hívők elsősorban nem az egyházi dokumentumok alapján, hanem lelkipásztoraik, lelkivezetőik közvetlen útmutatásának segítségével tájékozódnak az életükre vonatkozó konkrét kérdésekben.
Jaroslav Franc (Olmütz, Cseh Köztársaság) a Kopt Egyház speciális helyzetéről beszélt előadásában. A koptok pozícióját és lehetőségeit erősen befolyásolja a muszlim környezet. Állásfoglalásaik változásának hátterében az erkölcsi életre vonatkozó iszlám tanítás átalakulása érhető tetten (például a béranyaság intézményével kapcsolatos nézetek formálódása).
Az egyházak – az erkölcsi tanítás mellett – a konkrét segítségnyújtás irányába is elkötelezettek. Ragadics Tamás (Pécs, Magyarország) egy hátrányos helyzetű dél-magyarországi térség kapcsán mutatta be az oktatás területén megvalósuló, eltérő katolikus, református és buddhista stratégiákat. „A multikulturális közegben, leszakadó csoportokkal végzett munka kapcsán fontos, hogy az egyházak munkatársai együttműködjenek más szereplőkkel. Azok, akik nehéz helyzetben vannak, gyakran eltérő értékrenddel és gondolkodásmóddal rendelkeznek, mint a segítők. A hatékony támogatás feltétele a különbségek megértése és tudatosítása.”

Írta: Dominic Opatrny

     

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél