Kutatásmódszertan 1-2.

2016 February 10

Kutatásmódszertan 1-2.

 

 

A kurzus jellege

Két féléves szeminárium, heti óraszáma nappali tagozaton 1, konzultációs órák száma levelező tagozaton 4. Gyakorlati jeggyel zárul.

 

A kurzus célja

Az első kurzus célja, hogy az igényes könyvtár- és internethasználat gyakorlása mellett a hallgatók elsajátítsák és gyakorolják a tudományos dolgozatírás alapvető szabályait. A második kurzus célja, hogy a hallgatók egy előadás elkészítésével és előadásával gyakorolják a tudományos igényű szóbeli prezentáció műfaját, valamint fejlesszék reflexív, kritikai érzéküket.

 

 

Felépítése

A kurzus részletes nappali és levelező tagozatos tematikája az E-Scholán érhető el. Ízelítő a témákból:

·        Könyvtári munka: az alapvető teológiai forrásszöveg-gyűjtemények, lexikonok, szótárak, kézikönyvek, magyar nyelvű teológiai folyóiratok, valamint a katalógus használata.

·        Géptermi munka: a teológiai és vallástudományi adatbázisok, online lexikonok és gyűjtemények használatának ismétlése. Bevezetés az EBSCO használatába.

·        A szemináriumi, évfolyam- és diplomadolgozat formai, forráshasználati és tartalmi követelményei.

·        A teológiai szövegalkotás szempontjai Őrsy László és Patsch Ferenc tanulmánya alapján.

·        Recenziók, ajánló célzatú rövid szövegek: a lényeglátó megértés, az értő rekapituláció, a kritikus állásfoglalás műfaja.

·        Alapvető szövegszerkesztési ismeretek.

·        Szempontok a jó előadás elkészítéséhez.

·        A PowerPoint és a Prezi használata.

 

A teljesítés feltételei

A feltételek részletesen az E-Scholán érhetők el. A legfontosabb követelmények:

·        Az oktatóval egyeztetett, teológiai témájú kötet ajánló célzatú összefoglalása (recenzió).

·        Az oktatóval egyeztetett, teológiai témájú, kizárólag szakirodalom felhasználásával készült dolgozat benyújtása, valamint 20-25 perces prezentáció előadása.

·        E-Scholán elérhető anyagok: témajavaslatok, a recenzió, az előadás és a dolgozat tartalmi szempontjai és formai követelményei, a benyújtás módja és határideje, a kötelező és ajánlott irodalom használatának módja, lexikonok, szótárak és online adatbázisok felsorolása, letölthető dokumentumok.

 

Kötelező irodalom

·        Orova Csaba (szerk.): Módszertani útmutató, A dolgozatok formai, forráshasználati és tartalmi követelményei, elérhető az E-Scholán

·        Őrsy László SJ – Patsch Ferenc SJ: A tudományos dolgozatírás művészete – módszertan az elkészítéshez és a kiértékeléshez, Sapientiana (2008/1) 70-89.

·        A PPHF Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának vonatkozó részei

 

Ajánlott irodalom

·        Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve, Osiris, Budapest, 2005.

 

 

„Ha teológus vagy, akkor igazán imádkozz, és ha igazán imádkozol, akkor teológus vagy.” (Pontoszi Evagriosz)

Kapcsolódó cikkek

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél