Bevezetés a pszichológiába

2015 June 17

1.  kurzus jellege

Szeminárium, heti óraszáma nappali tagozaton 2, levelezős konzultációs órák száma 8, gyakorlati jeggyel zárul.

2. A kurzus célja

A kurzus mindennapi lelki jelenségeink hátterében zajló pszichológiai folyamatokkal foglalkozik; egyrészt előadás, másrészt szeminárium formájában. Ez utóbbiban gondolatébresztő és vitaindító olvasmányok közös megbeszélése történik (referátum).

3. Felépítése

Nappali tagozatos tematika

1. Bevezetés. Ismerkedés, a félév tematikájának, céljának, követelményeinek megbeszélése, referátumok elosztása.

2. „Hol a boldogság mostanában?” – a boldogság (és annak hiánya) életünkben

3. „Olyan bizonytalan vagyok…;  vagy mégsem?!” – döntéseink, választásaink

4. „Kreativitás és Jónás-komplexus” – lelki egészség – önmegvalósítás – kreativitás (Maslow és de Bono)

5. „Kreativitás” II. (Csíkszentmihályi M. – flow; kreativitás a művészetekben)

6. „Humorban nem ismerek tréfát…” - – a nevetés és a humor egészségmegőrző hatása

7. „Nem mese ez gyermek…” – a mesék (példabeszédek) személyiségformáló hatása

8.„Személyiségtípusok I.” – adottságaink, és amit velük kezdhetünk (Ole Hallesby: Személyiségtípusok)

9. „Személyiségtípusok II.” - Gyökössy E.: Extravertált és introvertált ember

10. Az álom (Gyökössy E.)

11. „Mindennapi nehézségeink” – „nehéz hangulattól” a „nehéz beszélgetésig” – hogyan kezeljük őket?

12. „Kommunikáció” (Eric Berne, R. Bolton: A kommunikáció művészete)

13. Összefoglalás, a félév értékelése, megbeszélés.

Levelező tagozatos tematika

1.A pszichológia tárgya, fő irányzatai, iskolák.

2.Érzelmek. Képzelet

3.Gondolkodás, intelligencia, kreativitás

4. Motiváció

4. A Teljesítés feltételei

Nappali: a kurzuson való aktív részvétel órai munka és referátum formájában. Félév végén záró teszt legalább 60%-os teljesítése. Levelező: Félév végi vizsgateszt legalább 60%-os teljesítése.

5. Tananyag

Az előadások anyagai ppt formátumban az elhangzás sorrendjében feltöltésre kerülnek  az e-Scholára.

Irodalom:

  • Bernáth-Révész: A pszichológia alapjai (Tertia Kiadó, 2002);
  • Atkinson: Pszichológia (Osiris, Bp., 2005)

Kapcsolódó cikkek

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél