Ószövetségi bibliaismeret

A kurzus célja, hogy az elsőéves hallgatókat bevezesse az Ószövetség tanulmányozásába: megismertesse velük az Ószövetség felépítését, könyveinek tartalmát, a legfontosabb fogalmakat, és azt a tér-idő keretet, amelyben az Ószövetség története zajlik.

A kurzus nappali tagozaton heti egy óra előadásból és heti két óra szemináriumból áll - levelező tagozaton a szemináriumok a 6 x 2 konzultációs órába épülnek bele. Felépítése (levelező tagozaton két-két előadás összevontan):

 1. A szentírástudomány helye a teológiában
 2. Az Ószövetség mint könyvek gyűjteménye: a zsidó Biblia, a keresztény Ószövetség
 3. Nevezetes bibliák: a héber és a görög szöveg. Arám, szír fordítások. Latin fordítások. 
 4. Magyar fordítások. Kritikai kiadások. Ó- és Újszövetség kapcsolata
 5. Az ószövetségi kor
 6. A bibliai táj: Egyiptom és Mezopotámia. A szír-palesztin térség
 7. Ószövetségi népek: Egyiptom és Mezopotámia népei. A szír-palesztin térség népei
 8. Az Ószövetség történeti könyvei 1.: A Pentateuchus
 9. Az Ószövetség történeti könyvei 2.: A Deuteronomisztikus Történeti Mű
 10. Az Ószövetség történeti könyvei 3.: A Krónikás Történeti Mű. Történeti novellák. A Makkabeusok két könyve
 11. Költői művek: Jób, Zsolt, Péld, Préd, Én, Sirák, Bölcs, Siral, Báruk
 12. Prófétai könyvek 1.: Nyolcadik századi próféták (Ám, Oz, Iz, Mik). Hetedik századi próféták (Náh, Szof, Hab, Jer)
 13. Prófétai könyvek 2.: A fogság alatti próféták (Abd, Ez, Dt-Iz). Fogság utáni próféták (Agg, Zak, Tr-Iz, Mal, Joel, Jón, Dán)

Szemináriumi feladatok nappali tagozaton

Szemináriumi feladatok levelező tagozaton

A kurzus vizsgával zárul. A végső jegybe 2/3 értékben számít be a vizsga és 1/3 értékben a szemináriumi feladatok teljesítésére kapott érdemjegy.

Jegyzet

Áttekintő táblázat az ószövetségi korról

Palesztina térkép

Közel-Kelet térkép

Vetítések:

Bevezető előadás

Ószövetségi kor

Izrael története

Az ókori kelet

További segédanyagok (képek, térképek) az E-Scholán!

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél