Biblikum

Biblikum (22)

A biblikus tanulmányokat három lépésben oktatjuk. Az első évfolyamon alapozó kurzusokon, a második és harmadik évben szakági bevezető kurzusokon, a 3-5. években pedig bibliamagyarázati (exegetikai) kurzusokon. Ezen az oldalon valamennyi biblikus kurzusról olvashat rövidebb hosszabb ismertetőt. Biblikus tárgyú cikkek, hivatkozások felkerülnek az Online publikációk és a Hasznos oldalak menüpontba is.

Alapozó kurzusok: Ószövetségi bibliaismeretÚjszövetségi bibliaismeret

Bevezető kurzusok:

Ószövetség: Általános bevezető, Izrael történetírása, Prófétai könyvek (Nebiim), Egyéb iratok (Ketubim)
Újszövetség: Általános bevezető, Páli levelek, Evangéliumok és ApCselKésői iratok

Exegézis:

Ószövetség: Bibliai héber nyelv, Héber szövegek exegézise, Messianizmus és krisztológia, Az Ószövetség teológiájaÓszövetségi exegézis szeminárium
Újszövetség: Újszövetségi görög nyelv, Újszövetségi görög szövegek exegézise, A hegyi beszéd, A Galata-levél magyarázataJézus-perikópák (szeminárium)

A kurzus célja, hogy az elsőéves hallgatókat bevezesse az Ószövetség tanulmányozásába: megismertesse…
1. A kurzus leírása: A kurzus heti egy előadásból, egy hozzá kapcsolódó…
A kurzus jellege és célja A kurzus jellege előadás és szeminárium; heti…
A kurzus az Újszövetség korát kívánja bemutatni különböző tudományágak segítségével (történelem, archeológia,…
A kurzus jellege és célja A kurzus jellege előadás és szeminárium; heti…
A kurzus Szent Pál apostolt és a nevéhez fűződő leveleket mutatja be.
A kurzus jellege és célja A kurzus jellege előadás és szeminárium; heti…
1. A kurzus leírása Heti két előadás és egy hozzá kapcsolódó szeminárium…
A kurzus jellege A kurzus jellege előadás és szeminárium; heti óraszáma nappali…
1., A kurzus leírása Heti két előadás és egy hozzá kapcsolódó szeminárium…
A kurzus jellege Nyelvoktató szeminárium, a heti óraszáma nappali tagozaton 2, konzultációs…
A kurzus célja Az újszövetségi görög nyelv alapvető elemeinek elsajátítása, amely képessé…
A kurzus jellege Az ószövetségi exegézishez tartozó szeminárium, heti óraszáma nappali tagozaton…
A hallgatók aktív részvételével Szent Márk evangéliumából vizsgálunk meg kiválasztott szakaszokat főleg…
A kurzus jellege A kurzus az ószövetségi exegézis tantárgyhoz tartozó előadás, heti…
1. A kurzus leírása: A kurzus során Máté evangéliumának 5-7. fejezeteit: a…
A kurzus jellege A kurzus az ószövetségi exegézis tantárgyhoz tartozó előadás, heti…
A kurzus jellege és célja A kurzus jellege előadás, heti óraszáma nappali…
A kurzus jellege Az ószövetségi exegézis tantárgyhoz tartozó esszéíró szeminárium, heti óraszáma…
1., A kurzus leírása: A kurzus során az Újszövetség iratainak különböző szakaszait…
GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél