Gyakorlati teológia

2015 June 17

1. A kurzus jellege

Előadás; nappali tagozatos heti óraszáma 2, levelező tagozatos konzultációs órák száma 8. Vizsgával zárul.

2. A kurzus célja

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pasztorálteológia alapfogalmaival és képesek legyenek a kritériológia-kairológia-praxeológia hármas lépésével az egyházi cselekvés elemzésére és továbbfejlesztésére.

3. Felépítése

Nappali tagozatos tematika

1. A pasztorálteológia tárgya és módszere (kairológia, kriteriológia, praxeológia)

2. A pasztorálteológia mint tudomány (pt. története, pragmatikus, biblikus, ekkléziológiai irányzat, pt. mint cselekvéstudomány)

3. Kritériológia I. (célok, az orientációs krízis, az evangelizáció)

4. Kritériológia II. (kulcsfogalmak: béke, szabadulás, remény)

5. Kritériológia III. (kulcsfogalmak: élet, gyógyulás, Isten népe, feltámadás)

6. Kritériológia IV. (másodlagos célok, az egyház mint intézmény, vallás, hivatás)

7. Kairológia I. (alapfogalmak: személy, társadalom, vallás)

8. Kairológia II. (keresztény társadalmak, ipari társadalmak, szocialista társadalmak)

9. Kairológia III. (szabad-pluralista társadalom, posztindusztriális társadalom)

10. Praxeológia I. (ecclesia semper reformanda)

11. Praxeológia II. (közösségépítés, a közösség életciklusa)

12. Praxeológia III. (az iskola, mint a pasztoráció helye)

13. Praxeológia IV. (pasztoráció és média)

Levelező tagozatos tematika

1. A pasztorálteológia tárgya és módszere (kairológia, kriteriológia, praxeológia); A pasztorálteológia mint tudomány (pt. története, pragmatikus, biblikus, ekkléziológiai irányzat, pt. mint cselekvéstudomány)

2. Kritériológia I. (célok, az orientációs krízis, az evangelizáció; kulcsfogalmak: béke, szabadulás, remény, élet, gyógyulás, Isten népe, feltámadás; másodlagos célok, az egyház mint intézmény, vallás, hivatás)

3. Kairológia (alapfogalmak: személy, társadalom, vallás; keresztény társadalmak, ipari társadalmak, szocialista társadalmak, szabad-pluralista társadalom, posztindusztriális társadalom)

4. Praxeológia (ecclesia semper reformanda; közösségépítés, a közösség életciklusa; az iskola, mint a pasztoráció helye; pasztoráció és média)

4. A teljesítés feltétele

A vizsga előfeltétele nappali és levelező tagozaton egyaránt egy dolgozat beadása, amelyben a kurzus során használt kritériológia-kairológia-praxeológia módszer kerül alkalmazásra.

5. Tananyag

Összeállított jegyzet, amely az E-Scholán elérhető.

Kapcsolódó cikkek

Több cikk ebben a kategóriában: Pasztorális szentségtan 1. »
GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél